Co to jest ar i ile to metrów kwadratowych?

InneCo to jest ar i ile to metrów kwadratowych?

Choć zgodnie z prawem miary powierzchni powinno podawać się w metrach kwadratowych, często w ofertach, mowie potocznej, a nawet pismach urzędowych korzysta się z alternatywnych jednostek powierzchni. Jedną z nich jest ar. Co to jest ar? Ile metrów kwadratowych ma ar?

Co to jest ar?

Ar to jednostka metryczna należąca do układu SI. Służy do określania powierzchni gruntu i jest używana w rolnictwie, leśnictwie oraz budownictwie. Nazwa ar pochodzi od francuskiego “are”, wywodzącego się z łacińskiego “area” oznaczającego klepisko, boisko, plac.

Ar – co to jest? Dokładnie ar definiuje się jako jednostkę powierzchni odpowiadającą 100 metrom kwadratowym. Natomiast 1 m2 to pole odpowiadające powierzchni kwadratu o boku 1 m.

Ile m2 ma jeden ar?

Co to jest ar i ile ma metrów kwadratowych

Odpowiadając na pytanie 1 ar ile to m2 można spotkać się z informacją, że 1 ar to powierzchnia równa polu kwadratu o boku 10 m. Oznacza to, że jeden ar (1 a) to 100 metrów kwadratowych (100 m2).

Aby przeliczyć ary na m2 należy pomnożyć powierzchnię wyrażoną w arach przez 100. Chcąc uniknąć ewentualnej pomyłki można skorzystać z internetowych konwerterów jednostek, które bez problemu zamienią je za nas.

Dla ułatwienia podajemy przykładowe powierzchnie wyrażone w arach i m2 w poniższej tabeli:

Powierzchnia w arachPowierzchnia w m2
1100
5500
101000
202000
303000
404000
505000
606000
707000
808000
909000
1001000

Ile arów ma hektar i jak to obliczyć? (przykłady od 0,10 ha do 1 ha, od 2 ha do 5 ha)

Hektar (ha) to jednostka powierzchni, która podobnie jak ar nie należy do układu SI. Jeden hektar odpowiada polu powierzchni 10 000 m2. Dla ułatwienia można przyjąć, że hektar odpowiada polu kwadratu o boku 100 m.

Hektar to zatem jednostka 100 razy większa od ara. Oznacza to, że 1 ha jest równy 100 a. Wskazuje na to również przedrostek “hekt-”, oznaczający 100.

Jeśli więc chcemy zamienić powierzchnię wyrażoną w hektarach na ary, wystarczy pomnożyć ją przez 100. Oznacza to, że np.:

0,01 ha = 1 a

0,1 ha = 10 a

1 ha = 100 a

2 ha = 200 a

3 ha = 300 a

4 ha = 400 a

5 ha = 500 a

Ile arów musi mieć działka budowlana 2023?

Planując zakup działki na budowę domu warto sprawdzić jaka powinna być jej powierzchnia. Przepisy nie regulują wprost ile trzeba mieć arów na dom. Informacje te znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy.

Biorąc jednak pod uwagę wymogi dotyczące minimalnej szerokości działki oraz przepisy wskazujące w jakiej odległości od granicy działki można postawić budynek, przyjmuje się, że działki budowlane na terenach:

  • miejskich muszą mieć minimum 3 a, a powierzchnia optymalna to 6 a,
  • podmiejskich – min. 10 a, a optymalnie 15 a,
  • wiejskich – min. 10 a, a optymalnie 30 a.

Ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną 10 arów?

Decydując się na przekształcenie działki rolnej w budowlaną należy liczyć się z szeregiem formalności i idących za tym kosztów. W związku z tym, że do takich zmian stosuje się przepisy postępowania administracyjnego, taki proces może też być bardzo czasochłonny.

Pierwszym kosztem jest opłata uzyskanie wyrysu i wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która może wynieść 30-250 zł w zależności od liczby stron. Jeśli korzystamy z pomocy pełnomocnika zapłacimy dodatkowo 17 zł za jego ustanowienie. Koszt wydania decyzji o warunkach zabudowy wynosi niespełna 600 zł.

Największą cenę płacimy jednak za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Koszty zależą od powierzchni oraz klasy ziemi. W poniższej tabeli prezentujemy orientacyjne koszty dla działki o powierzchni 10 arów w zależności od klasy ziemi.

Klasa ziemiKoszt odrolnienia 10 a (w zł)
I43 717,50
II37 888,50
IIIa32 059,50
IIIb26 230,50
IVa20 401,50
IVb14 572,50
V11 658,00
VI8 743,50

Powyższą należność należy uiścić w ciągu 60 dni od daty przekształcenia działki z rolnej w budowlaną. Ponadto przez kolejne 10 lat trzeba uiszczać opłatę roczną wynoszącą 10% należności.

FAQ

Ile to jest 5 arów?

Powierzchnia 5 arów jest równa 500 m2 oraz 0,05 ha.


Ile to jest 10 arów?

Powierzchnię 10 arów można wyrazić jako 0,1 ha lub 1000 m2.

Ile to jest 12 arów?

Pole powierzchni wynoszące 12 arów jest równe 1200 m2 oraz 0,12 ha.

Czy ar i akr to to samo?

Nie. Ar to jednostka powierzchni gruntu równa 100 m2. Natomiast akr jest jednostką powierzchni stosowaną głównie w krajach anglosaskich, przy czym 1 akr to 4047 m2, czyli 0,4047 ha. Spora różnica między tymi jednostka sprawia, że pomimo podobnej nazwy, absolutnie nie mogą być mylone.

Ile kosztuje 1 ar działki budowlanej na wsi?

Cena za działkę budowlaną na wsi zaczyna się od 90 zł/m2, a kończy nawet na 300 zł/m2. Oznacza to, że za działkę o powierzchni 1 a zapłacimy od 9000 zł do nawet 30000 zł. Cena zależy od regionu uzbrojenia działki i jej skomunikowania z najważniejszymi ośrodkami w okolicy.

Ile arów na dom bez pozwolenia?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dom o wielkości nieprzekraczającej 70 m2 można wybudować bez pozwolenia na działce o minimalnej powierzchni 1000 m2.

1 ha ile to m2?

Jeden hektar to 10 000 m2. Dla łatwego zapamiętania można sobie wyobrazić, że 1 ha to powierzchnia kwadratu o boku 100 m.

Cenniki

Teraz popularne