Czym jest Hektar – 1 hektar ile to m2?

InneCzym jest Hektar – 1 hektar ile to m2?

Wielkość dużych powierzchni ziemi opisuje się w hektarach. Zarówno dane w źródłach geograficznych, jak i wielkości działek opisuje się często w hektarach. Warto zatem mieć wyobrażenie jaką powierzchnię opisuje jeden hektar oraz jak odnieść ją do innych znanych i powszechnie wykorzystywanych jednostek powierzchni gruntu.

Co to jest hektar?

Hektar oznaczany symbolem ha jest jednostką powierzchni gruntu. Słowo to powstało z połączenia przedrostka “hekt-” oznaczającego 100 oraz słowa ar odnoszącego się do podstawowej jednostki równej 100 m2. 

Termin hektar zaczęto stosować już pod koniec XVIII wieku. Mimo to nie został on zaliczony do jednostek podstawowych układu SI. Niezależnie od tego hektar jest jednostką powszechnie stosowaną na obszarze Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Jeden hektar odpowiada powierzchni kwadratu o boku 100 m. Wynika z tego, że 1 ha = 10 000 m2. To z kolei oznacza, że 1 hektar to nic innego jak 100 arów. Obie jednostki służa do opisywania powierzchni dużych areałów. 

Ile arów ma hektar?

Jeden ar definiuje się jako kwadrat o bokach 10×10 m. Natomiast 1 ha to kwadrat o bokach 100×100 m. Oznacza to, że:

1 a = 100 m2

1 ha = 10 000 m2

Aby obliczyć ile arów ma hektar wystarczy podzielić 1 ha/1a stosując te samą jednostkę. W tym przypadku są to m2:

1ha= 10 000 m2/100 m2= 100 a.

Wynika z tego, że powierzchnia 1 ha to nic innego jak 100 a, 2,5 ha to 250 a, natomiast 1 a to 0,01 ha. Dla przykładu powierzchnia warszawskich Złotych Tarasów wynosząca ok. 6,5 ha = 650 a.

Inne przykładowe wielkości można sprawdzić w poniższej tabeli:

Powierzchnia w haPowierzchnia w a
0,011
0,110
0,550
1100
2200
3300
4400
5500
101000

Ile m2 ma hektar?

Powierzchnię jednego hektara definiuje się jako 10 000 m2. Można sobie wyobrazić, że jest to wielkość większa niż boisko do piłki nożnej albo zbliżona do londyńskiego Trafalgar Square. Aby przeliczyć powierzchnię wyrażoną w hektarach na metry kwadratowe wystarczy pomnożyć ją przez 10 000.

Zatem powierzchnia 5 ha = 50 000 m2.

Weźmy na przykład wspomniane boisko piłkarskie, którego powierzchnia wyrażona w ha wynosi ok. 0,714. Mnożymy i otrzymujemy:

0,714ha x 10 000 = 7 140 m2 powierzchni, po której poruszają się piłkarze.

W poniższej tabeli znajdziesz przykładowe wielkości przedstawione w m2 oraz ha.

Powierzchnia w haPowierzchnia w m2
0,01100
0,11 000
0,55 000
110 000
220 000
330 000
440 000
550 000
10100 000

Ile km2 ma hektar?

Niekiedy zdarza się, że bardzo duże powierzchnie łatwiej jest wyrazić w większych jednostkach, takich jak km2. Aby odpowiedzieć na pytanie ile hektarów ma km2 powinniśmy zdać sobie sprawę, że:

1km = 1000m

Więc:

1km2 = 1 000 000 m2

Skoro 1 ha = 10 000 m2, to po podzieleniu 1 ha na 1 km2 otrzymamy:

1 ha = 10 000 m2/1 000 000 m2 = 0,01 km2

W związku z tym zamieniają hektary na metry kwadratowe, należy pomnożyć je przez 0,01.

Oznacza to, że 100 ha = 1 km2, a powierzchnia poznańskiego Nowego Zoo wynosząca ok. 121 ha x 0,01 = 1,21 km2.

Powierzchnia w haPowierzchnia w km2
0,010,0001
0,10,001
0,50,005
10,01
20,02
30,03
40,04
50,05
100,1
1001
5005
1 00010
1 000 00010 000

Jaką minimalną powierzchnię powinna mieć działka budowlana?

Szukając działki na cele budowlane trzeba wziąć pod uwagę jej wielkość. Prawo budowlane w Polsce nie określa minimalnej wielkości działki, na której może powstać dom. Natomiast Ustawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym wskazuje, że informacje o wielkości działek budowlanych powinny być zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  lub warunkach zabudowy dla danego terenu.

Obowiązujące przepisy regulują jednak dopuszczalne odległości ścian od granic działki. Wynika z nich, że nie można postawić domu, bliżej niż 3 m od granicy działki. Jeśli ściana zawiera okno lub drzwi, to minimalna odległość wynosi 4 m od granicy działki. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać zgodę na zmniejszenie tej odległości do 1,5 m, pod warunkiem, że przewiduje to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto jeśli granica lasu przebiega na sąsiedniej działce, nie możemy postawić domu bliżej niż 4 metry od niej. Co ciekawe na swojej działce możemy postawić dom tuż na skraju lasu. Przepisy miejscowe określają także najczęściej minimalną szerokość działki.

W związku z powyższym przyjmuje się, że optymalna wielkość działki na terenach:

  • miejskich to 600 m2 (min. 300 m2),
  • podmiejskich – 1500 m2 (min. 1000 m2),
  • wiejskich – 3000 m2 (min. 1000 m2).

FAQ

Ile to jest 2 ha?

Powierzchnia 2 ha to 20 000 m2 lub 200 a. Można przyjąć, że jest to powierzchnia prostokąta o wymiarach 100 x 200 m. 

Ile kosztuje 1 ha łąki 2022?

Za 1 ha łąki lub pastwiska w Polsce płaci się średnio 30 tys. zł. Najwyższe ceny są na Podlasiu i w Wielkopolsce, gdzie sięgają 40 tys. zł za 1 ha. Najtańsze łąki są na Podlasiu i w województwie Świętokrzyskim, gdzie kosztują ok 17 tys. zł/ha.

Ile metrów ma ha?

Jeden hektar odpowiada powierzchni 10 000 m2, co oznacza, że jest to pole kwadratu o boku 100 m.

Ile kosztuje 1 ha działki budowlanej?

Średnie ceny działek budowlanych w Polsce kształtują się w przedziale 110-250 zł/m2. Oznacza to, że za działkę o powierzchni 1 ha zapłacimy od 1 100 000 do 2 500 000. Przy czym ceny w miastach mogą być nawet kilkukrotnie wyższe i sięgać poziomu 1000 zł/m2, czyli 10 000 000 zł/ha.

Ile kosztuje 1 ha ziemi 5 klasy?

Za 1 hektar ziemi słabych gruntów (klasa V i VI) płaci się od 20 000 zł/ha w województwie świętokrzyskim do prawie 49 000 zł ha w Wielkopolsce.

Cenniki

Teraz popularne