Co to jest IBAN i do czego służy?

Finanase i ubezpieczeniaCo to jest IBAN i do czego służy?

Przelewy międzynarodowe możemy wykonywać na przykład przy okazji zakupów w internecie. Stosujemy je także w rozliczeniach między kontrahentami lub wspierając bliskich mieszkających poza granicami kraju. W transferach między bankami działającymi w różnych krajach wykorzystuje się system IBAN, do którego dołącza coraz więcej państw.

Co to jest numer IBAN?

Skrót IBAN pochodzi od pierwszych liter angielskiego International Bank Account Number, co po polsku oznacza Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. Polski numer rachunku bankowego jest zgodny ze standardem IBAN. Dzięki temu, aby otrzymać IBAN, wystarczy przed numerem swojego konta dodać litery PL.

Pierwsze dwie cyfry po symbolu literowym są kontrolną sumą wszystkich cyfr rachunku. Następne osiem cyfr to oznaczenie banku. Natomiast pozostałe 16 cyfr składa się na indywidualny Numer Rachunku Bankowego. Znajdziesz go w swojej umowie z bankiem, aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Po dodaniu do niego skrótu PL uzyskasz IBAN.

Numer Rachunku Bankowego w Polsce – z czego składa się rachunek bankowy?

Polski Numer Rachunku Bankowego składa się z 26 cyfr zapisanych w formacie: 

AA BBBB CCCD EEEE EEEE EEEE EEEE

Poszczególne litery oznaczają:

 • AA – suma kontrolna wszystkich cyfr numeru rachunku
 • BBBB – numer identyfikacyjny banku
 • CCC – numer identyfikacyjny oddziału
 • D – cyfra kontrolna
 • EEEE EEEE EEEE EEEE – numer rachunku klienta

Wpisując numer rachunku bankowego podczas płatności internetowych, robimy to bez spacji. Natomiast w dokumentach drukowanych oraz na ekranach kontrolnych pojawia się numer ze spacjami. Poprawia to jego czytelność i ułatwia sprawdzanie poprawności.

Jak sprawdzić, czy numer IBAN jest poprawny?

Można zweryfikować numer poprawność numeru IBAN za pomocą narzędzi dostępnych w internecie. Ich działanie oparte jest o algorytmy, które weryfikują wprowadzony przez użytkownika IBAN i zwracają informację o jego poprawności. Aby samodzielnie sprawdzić, czy numer IBAN jest poprawny należy:

 1. Zapisać go w formacie PLAABBBBCCCDEEEEEEEEEEEEEEEE, czyli symbol kraju + numer rachunku bankowego.
 2. Przenieść PLAA na koniec numeru, w efekcie czego otrzymuje się BBBBCCCDEEEEEEEEEEEEEEEEPLAA.
 3. Zmienić kod kraju na liczbę, przy założeniu, że A oznacza 10, B to 11, C to 12 i tak, aż do Z, które odpowiada liczbie 35. Oznacza to, że dla kodu PL wpisuje się liczbę 2521. W ten sposób otrzymuje się liczbę: BBBBCCCDEEEEEEEEEEEEEEEE2521AA
 4. Podzielić otrzymaną w poprzednim punkcie liczbę przez 97. Jeśli w wyniku dzielenia otrzymuje się resztę 1, to numer IBAN jest poprawny.

Jak wygląda numer IBAN w poszczególnych bankach?

Numer IBAN w Polsce składa się z 28 znaków, z czego pierwsze dwie to litery, a pozostał 26 – cyfry. Numer zaczyna się od dwóch cyfr będących sumą kontrolną. Następne cztery to symbol banku. W poniższej tabeli znajdują się identyfikatory najczęściej wybieranych polskich banków.

IdentyfikatorNazwa banku
1010Narodowy Bank Polski
1020PKO BP
1030Citi Handlowy
1050ING Bank Śląski
1130BGK
1140mBank
1160Bank Millennium
1240Pekao SA
1320Bank Pocztowy
1540BOŚ Bank
1610SGB – Bank
1680Plus Bank
1870Nest Bank
1930Bank Polskiej Spółdzielczości
1940Credit Agricole
2030BNP Paribas
2120Santander Bank
2490Alior Bank

Jak łatwo zauważyć czwartą cyfrą zwykle jest 0, dlatego do identyfikacji banku komercyjnego w zasadzie wystarczą trzy pierwsze cyfry. Wyjątek będą stanowić banki spółdzielcze. Do ich rozpoznania wymagane są wszystkie cztery cyfry.

Jak wygląda numer IBAN w innych krajach?

W zależności od kraju, liczba znaków w numerze IBAN będzie różna. Wynika to z różnej długości numerów kont w systemach bankowych poszczególnych państw. Stałym elementem każdego numeru IBAN są natomiast dwie litery będące symbolem kraju, do którego kierujemy przelew. Poniżej przykładowe identyfikatory wybranych krajów:

KrajIdentyfikator IBAN
AustriaAT
BułgariaBG
CzechyCZ
FrancjaFR
GrecjaGR
HiszpaniaES
IslandiaIS
LitwaLT
NiemcyDE
UkrainaUA
Wielka BrytaniaGB

IBAN – Do czego jest potrzebny?

Numer IBAN potrzebny jest do wykonania przelewów zagranicznych w systemach SWIFT oraz SEPA. Zarówno przelewając pieniądze do banku zarejestrowanego w innym państwie, jak i chcąc otrzymać taki przelew z zagranicy, trzeba posłużyć się numerem IBAN. Wpisanie numeru konta bez identyfikatora państwa będzie skutkowało niewykonaniem przelewu.

Przelew zagraniczny – Co potrzebujemy oprócz numeru IBAN?

Oprócz numeru IBAN do prawidłowego zlecenia przelewu zagranicznego niezbędne są następujące dane:

 • imię i nazwisko odbiorcy lub nazwa firmy,
 • adres odbiorcy,
 • kod BIC/SWIFT.

Ponadto podczas zlecania przelewu zagranicznego, należy wskazać, kto ponosi koszty tej operacji. Opłaty może pokrywać:

 • tylko nadawca (OUR),
 • tylko odbiorca (BEN),
 • nadawca i odbiorca (SHA).

Przed zatwierdzeniem przelewu międzynarodowego należy koniecznie dokładnie sprawdzić wszystkie dane. Najmniejszy błąd może spowodować, że przelew nie zostanie wykonany poprawnie, pieniądze wrócą na konto nadawcy i zostanie on obciążony kosztami nieudanej transakcji.

Kod SWIFT – do czego służy?

Kod SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), zwany także kodem BIC (Business Identifier Code) służy do identyfikacji instytucji finansowej, będącej odbiorcą przelewu międzynarodowego. Pojęcia te mogą być stosowane zamiennie.

Prawidłowe podanie kodu SWIFT przyspiesza realizację przelewu zagranicznego. Zwykle podczas księgowanie takiego transferu pieniądze przechodzą przez szereg banków pośredniczących. Dlatego może się zdarzyć, że brak kodu SWIFT będzie skutkował:

 • opóźnieniem w dostarczeniu środków,
 • podniesieniem całkowitych kosztów transakcji,
 • brakiem możliwości dostarczenia przelewu do odbiorcy i zwróceniem ich do nadawcy, który dodatkowo zostanie obciążony kosztami tej operacji.

Jak skonstruowany jest kod SWIFT

Kod SWIF składa się do ośmiu lub 11 znaków (liter oraz niekiedy cyfr), które umożliwiają rozpoznanie banku, do którego kierowany jest przelew. Kolejne znaki przekazują konkretne informacje o instytucji, którą identyfikują:

 • pierwsze cztery to symbol banku lub instytucji, 
 • kolejne dwa wskazują kraj, w którym znajduje się siedziba banku (obowiązują akie same skróty, które są wykorzystywane przy konstrukcji numeru IBAN),
 • ostatnie dwa określają lokalizację banku,
 • dodatkowe trzy znaki, które pojawiają się opcjonalnie wskazują lokalizację oddziału.

W poniższej tabeli znajdują się kody BIC/SWIFT najpopularniejszych polskich banków:

BankKod SWIFT
Alior BankALBPPLPW
BGKGOSKPLPW
BOŚ BankEBOSPLPWXXX
Bank MillenniumBIGBPLPW
Bank Ochrony ŚrodowiskaEBOSPLPW
Bank PocztowyPOCZPLP4
BNP ParibasPPABPLPK
Citi HandlowyCITIPLPX
Credit AgricoleAGRIPLPR
ING Bank ŚląskiINGBPLPW
mBankBREXPLPWMBK
Nest BankNESBPLPW
Peako SAPKOPPLPW
PKO Bank PolskiBPKOPLPW
Plus BankIVSEPLPP
Santander Bank PolskaWBKPPLPP
SGB – BankGBWCPLPP

FAQ

Jak sprawdzić swój numer IBAN?

Aby poznać numer IBAN wystarczy do numeru swojego rachunku bankowego dodać symbol kraju. W przypadku polskich numerów IBAN dodaje się PL. Numer konta znajdziesz w umowie z bankiem, bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej. 

Czy numer IBAN to numer konta?

IBAN to numer konta uzupełniony o symbol kraju, w którym znajduje się bank posiadacza rachunku.

Jak podać numer IBAN?

Polski numer IBAN składa się z symbolu PL oraz 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego. W przypadku banków, których siedziby znajdują się w innych krajach przed numerem konta dodaje się dwuliterowy symbol danego państwa.

Co to za numer IBAN?

IBAN to międzynarodowy system numeracji kont bankowych pozwalający na wykonywanie przelewów zagranicznych. Składa się z dwuliterowego symbolu kraju oraz numeru rachunku bankowego.

Jak przelać pieniądze na konto IBAN?

W systemie bankowości po zalogowaniu należy wybrać przelew międzynarodowy. Następnie trzeba wpisać numer konta w formacie IBAN oraz dane odbiorcy. Do prawidłowego wykonania przelewu potrzebny jest też kod BIC/SWIFT.

Czy SWIFT i IBAN to to samo?

Nie. Kod SWIFT to 8 lub 11 znaków umożliwiających identyfikację banku, do którego ma trafić przelew. Natomiast IBAN to numer rachunku bankowego uzupełniony o kod kraju, do którego kierujemy przelew.

Czy podanie numeru IBAN jest bezpieczne?

Podawanie numeru IBAN, podobnie jak zwykłego numeru konta jest niezbędne do otrzymania przelewu. Zaleca się jednak zachowanie czujności. Należy wstrzymać się z podaniem numeru IBAN przez podejrzane wiadomości, linki lub w celu zrealizowania transakcji budzących jakiekolwiek wątpliwości, co do ich legalności.

Czy trzeba pisać PL przed numerem konta?

Pisanie PL lub innego dwuliterowego symbolu kraju przed numerem konta jest konieczne tylko w przypadku wykonywania przelewów międzynarodowych. Taki transfer nie może zostać zrealizowany bez kodu kraju.

Jak zapisać nr konta w formacie IBAN?

Aby zapisać numer konta w formacie IBAN, wystarczy przed zwykłym numerem rachunku bankowego dopisać dwuliterowy symbol kraju, w którym zarejestrowany jest bank posiadacza rachunku.

Czy wystarczy sam numer konta do przelewu?

Nie. Do realizacji przelewu krajowego konieczny jest numer konta oraz imię i nazwisko lub nazwa odbiorcy. W przypadku przelewów zagranicznych konieczne jest podanie numeru IBAN, danych odbiorcy wraz z adresem oraz kodu SWIFT.

Ile cyfr ma numer konta IBAN?

Polski numer konta IBAN składa się z 28 znaków: 2 liter i 26 cyfr. Długość zależy od systemu bankowego kraju i może wynosić od 15 (jak w Norwegii) do ponad 30 znaków (np. Malta, Seszele – 31, Saint Lucia – 32).

Jak zrobić przelew za granicę?

Przelew zagraniczny (SWIFT) można zlecić w bankowości elektronicznej, aplikacji mobilnej lub oddziale banku. Należy koniecznie podać kwotę i tytuł przelewu, nazwę i adres odbiorcy, numer IBAN i kod SWIFT/BIC. Ponadto należy określić tryb przelewu i wskazać, kto pokrywa jego koszty.

Jak podać numer konta za granicą?

Jeśli będąc za granicą podajesz numer konta, musisz poprzedzić go kodem kraju, w którym zarejestrowany jest twój bank. Aby zrealizowanie przelewu było możliwe konieczne jest także podanie kodu SWIFT swojego banku.

Gdzie jest numer IBAN Pekao?

Numer IBAN w banku Pekao znajdziesz na umowie, w bankowości internetowej, w aplikacji mobilnej oraz na wyciągu bankowym. Możesz go wygenerować także dopisując PL do numeru rachunku bankowego.

Gdzie jest kod banku?

Kod banku można znaleźć na stronie internetowej banku. Należy szukać pod symbolem BIC lub SWIFT. Oba skróty oznaczają to samo i są stosowane zamiennie. Kod banku jest niezbędny do wykonania przelewu zagranicznego.

Cenniki

Teraz popularne