Ile kosztuje montaż paneli fotowoltaicznych? – cena 2023

CennikiIle kosztuje montaż paneli fotowoltaicznych? - cena 2023

Wykorzystanie naturalnych – odnawialnych – źródeł energii zyskuje coraz większą popularność w Polsce. Wśród odnawialnych źródeł energii szerokie zastosowanie ma energia słoneczna. Coraz częściej w krajobrazie naszego kraju dostrzec można panele fotowoltaiczne na dachach domów, czy też farmy fotowoltaiczne.

W związku z dynamicznym rozwojem rozwiązań z zakresu wykorzystania OZE – odnawialnych źródeł energii, wielu właścicieli domów decyduje się na zastosowanie paneli słonecznych do własnych potrzeb. Największą zaletą fotowoltaiki jest to, że jest to rozwiązanie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Zastanówmy się ile kosztuje montaż paneli oraz montaż całej niezbędnej do ich obsługi instalacji – zwróćmy szczególną uwagę na domowe instalacje o mocach 3 kW, 5 kW, 8 kW oraz 10 kW. Przeanalizujmy także ile można zyskać stosując panele fotowoltaiczne w domu, jak szybko zwróci się cała inwestycja oraz co można zrobić z niewykorzystaną energią elektryczną pochodzącą z paneli.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna 3 kW, 5 kW, 8 kW i 10 kW

Cena montażu instalacji fotowoltaicznej zależy m.in. od mocy szczytowej całego systemu. Należy w tym miejscu podkreślić, że im większa moc, tym mniejsza cena jednostkowa za uzyskany 1 kW energii elektrycznej – pomimo że cena całej inwestycji będzie wyższa.

Za montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 3 kW zapłacimy w granicach 20000 – 22000 zł.

W przypadku montażu systemu fotowoltaicznego charakteryzującego się mocą szczytową 5 kW, musimy liczyć się z wydatkiem około 29000 – 31000 zł.

Koszt instalacji fotowoltaiki o mocy szczytowej 8 kW to około 38000 – 40000 zł.

Natomiast w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 10 kW zapłacimy z granicach 44000 – 48000 zł.

Powyższe przedziały cenowe zawierają zarówno zakup wszystkich koniecznych elementów domowego systemu fotowoltaicznego, jak i ich transport oraz montaż.

Jakie czynniki wpływają na opłacalność instalacji fotowoltaicznej?

CzynnikOpis
LokalizacjaIm więcej słońca, tym więcej energii słonecznej można wykorzystać, co przekłada się na wyższą opłacalność.
Kierunek i nachylenie dachuDach skierowany na południe i o nachyleniu 30-40 stopni jest optymalny dla panele fotowoltaicznych.
Rozmiar instalacjiWiększa instalacja fotowoltaiczna przynosi większe korzyści finansowe, ale inwestycja początkowa jest wyższa.
Cena energiiIm wyższe są ceny energii elektrycznej, tym bardziej opłacalna jest instalacja fotowoltaiczna.
Subwencje i ulgiDostępne subsydia i ulgi podatkowe mogą zniwelować koszty instalacji i zwiększyć jej opłacalność.
Koszty finansowaniaIm niższe są koszty finansowania, tym bardziej opłacalna jest inwestycja w panel słoneczne.
Koszty konserwacji i naprawWysokie koszty konserwacji i napraw mogą zmniejszyć opłacalność instalacji fotowoltaicznej.
Przewidywalność zużycia energiiIm bardziej przewidywalne jest zużycie energii, tym bardziej opłacalna jest instalacja fotowoltaiczna.
Czas użytkowaniaIm dłużej panel fotowoltaiczny działa, tym bardziej opłacalna jest inwestycja.
tabela przedstawiająca czynniki wpływające na opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne – budowa, rodzaje i ceny

W przypadku domowej instalacji fotowoltaicznej panele słoneczne służą do zasilania prądem domowych urządzeń elektrycznych, mogą także służyć do wytworzenie ciepłej wody użytkowej. Skoncentrujmy się jednak na instalacjach wytwarzających energię elektryczną. 

Domowy system fotowoltaiczny – jak działa, elementy i ceny

Aby nasza mikroelektrownia słoneczna, czyli domowy system fotowoltaiczny pracował we właściwy sposób, a także dawał zamierzone efekty w skali finansów i oszczędności, musi być odpowiednio zamontowany i skonfigurowany – musi zawierać wszystkie niezbędne elementy. Na domowy system fotowoltaiczny składają się następujące elementy:

 • panele fotowoltaiczne (słoneczne) – są najważniejszymi i kluczowymi element ami każdej instalacji fotowoltaicznej – dzięki nim mamy możliwość pozyskiwania prądu z promieniowania słonecznego – to w nich zachodzi proces zmiany promieniowania słonecznego, które pada na nie, na energię elektryczną charakteryzującą się napięciem stałym – panel fotowoltaiczny to  szeregowo połączone ze sobą ogniwa fotowoltaiczne – cena pojedynczego panelu słonecznego w zależności od rodzaju, mocy oraz innych parametrów kształtuje się w szerokim przedziale 80 – 2000 zł, 
 • inwerter (falownik) – to element systemu fotowoltaicznego, którego zadaniem jest przekształcenie prąd o napięciu stałym w prąd o napięciu zmiennym – jedynie prąd charakteryzujący się napięciem zmiennym może zostać użyty do zasilania domowych urządzeń elektrycznych – koszt inwertera wynosi średnio od 500 zł w przypadku mikroinwerterów (lecz potrzeba ich kilka) do nawet 10000 zł w przypadku najdroższych inwerterów stringowych,
 • przewody łączeniowe i zabezpieczenia – jak w każdej instalacji elektrycznej, również w fotowoltaicznej, konieczne są przewody łączeniowe – łączą ze sobą panele fotowoltaiczne i falownik, łączą również inwerter z rozdzielnicą, zabezpieczenia konieczne są zarówno po stronie prądu stałego – DC, jak również po stronie prądu zmiennego – AC – przewody łączeniowe i odpowiednie zabezpieczenia kosztują około 2000 – 3500 zł,
 • zestawy montażowe – to elementy systemu fotowoltaicznego, które służą do montażu paneli – to na nich mocuje się panele są na dachu, czy na przydomowej działce – za zestawy montażowe zapłacimy około 3000 – 5000 zł.

Panele fotowoltaiczne – rodzaje i ceny

Budowa paneli fotowoltaicznych opiera się o połączone ze sobą szeregowo ogniwa fotowoltaiczne, inaczej fotoogniwa. Ogniwa wytwarza się z półprzewodników, którymi zwykle są krzem, german lub  selen.  Jedak współcześnie ogniwa słoneczne  produkuje się najczęściej z różnych rodzajów krzemu. To ogniwa są odpowiedzialne za przemianę, czyli konwersję energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Proces ten nazywamy zjawiskiem fotowoltaicznym. 

W domowych mikroelektrowniach słonecznych stosuje się następujące rodzaje paneli fotowoltaicznych:

 • panele monokrystaliczne – ich ogniwa zbudowane są z monokrystalicznego krzemu, charakteryzują się typowym czarnym zabarwieniem, mają najwyższą sprawność ze wszystkich rodzajów paneli i wynosi ona w granicach 16% – 19%, dzięki temu nie jest konieczna bardzo duża powierzchnia do ich montażu – cena takiego panela zależy od modelu, mocy oraz innych parametrów technicznych i wynosi w przedziale  550 – 2000 zł,
 • panele polikrystaliczne – ogniwa tych paneli wytwarza się z polikrystalicznego krzemu, ich wydajność kształtuje się w granicach 14% – 16%, potrzebują nieco więcej miejsca – ich ceny w zależności od modelu, mocy i innych parametrów wynoszą około 500 – 1800 zł,
 • panele amorficzne – ogniwa wytwarzane są z amorficznego krzemu, mają najniższą sprawność spośród wszystkich rodzajów paneli krzemowych, wynosi ona 6% – 10%, to sprawia, że potrzebują one dużej powierzchni – ich ceny kształtują się w granicach 80 – 150 zł.

Inwertery – rodzaje i ceny

Falownik – inwerter to przemiennik częstotliwości, który odpowiada za przekształcanie napięcia prądu stałego, który wytwarzają ogniwa w panelach na prąd przemienny o regulowanej częstotliwości. To prąd przemienny jest w stanie zasilać wszelkie domowe urządzenia elektryczne.  Zakres regulacji częstotliwości tych urządzeń zależy od jego parametrów oraz rodzaju.

W zależności od wielkości oraz możliwości podłączenia do nich odpowiedniej liczby paneli fotowoltaicznych wyróżnia się poniższe typy przemienników częstotliwości:  

 • mikroinwertery – współpracują tylko z jednym panelem słonecznym, dzięki temu można do maksimum wykorzystać moc każdego panela – koszt mikroinwertera w zależności od jego parametrów kształtuje się w granicach  500 – 1500 zł,
 • inwertery stringowe – to inwertery, które obsługują wszystkie panele fotowoltaiczne w  małej instalacji fotowoltaicznej, której moc szczytowa wynosi 1 – 30kW, mogą być stosowane w domowych mikroelektrowniach fotowoltaicznych – cena inwertera stringowego zależy od jego parametrów i może wynosić w przedziale 4000 – 10000,  
 • inwertery centralne – do inwertery, które stosuje się na farmach fotowoltaicznych, charakteryzujących się  o mocami szczytowymi o wysokości setek kW – tego typu falowników nie stosuje się w domowych instalacjach fotowoltaicznych – to taka ciekawostka z branży fotowoltaiki.

Instalacja fotowoltaiczna może być podłączona do zewnętrznej sieci elektrycznej – i tak dzieje się w znakomitej większości instalacji fotowoltaicznych w naszym kraju – przede wszystkim ze względu na warunki usłonecznienia tu panujące. Ze względu na możliwość połączenia z siecią elektryczną wyróżnia się:

 • inwertery sieciowe – synchronizują się z zewnętrzną siecią, dzięki czemu mogą oddawać nadwyżkę wyprodukowanej energii do sieci, jednak nie posiadają możliwości  ładowania akumulatorów,
 • inwertery wyspowe – nie synchronizują się z siecią i nie mogą oddawać do niej energii, w większości przypadków istnieje możliwość ładowania akumulatorów. 

Gdzie montować panele słoneczne?

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna cena

Panele fotowoltaiczne można montować na dachu lub na gruncie, np. na przydomowej działce. Można je także zamontować w innych, mniej typowych miejscach. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na kilka czynników, które w znaczący sposób będą wpływać na wydajność systemu fotowoltaicznego:

 • położenie budynku względem kierunków geograficznych – w naszych szerokościach geograficznych (na półkuli północnej)  panele słoneczne powinny być zwrócone w kierunku południowym,
 • kąt nachylenia dachu, a także różnego rodzaju przeszkody terenowe, jak np. drzewa, wzniesienia, czy sąsiednie budynki mogą powodować okresowe zacienienia – to będzie prowadzić do tego, że moc wygenerowana przez panele będzie niższa,
 • panele, które są połączone szeregowo najlepiej ustawiać w tym samym kierunku, powinny być także nachylone pod tym samym kątem – w przypadku różnych ustawień, czy też kątów nachylenia, możemy mieć do czynienia z utratą mocy spowodowaną różnicami w ekspozycji na padające na nie światło słoneczne.

Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu

Najczęściej spotykanym miejscem montażu paneli fotowoltaicznych w przypadku domów jednorodzinnych są oczywiście dachy – to chyba pierwsze skojarzenie jakie wszyscy mamy z panelami słonecznymi. Jednak montaż paneli na dachu wymaga odpowiedniego jego nachylenia i ułożenia względem kierunków. Poza tym należy także zwrócić uwagę na rodzaj pokrycia dachowego i ukształtowanie dachu – w przypadku dachów o skomplikowanej budowie, montaż paneli może sprawić niemałe wyzwanie. 

Panele fotowoltaiczne można montować bezpośrednio do pokrycia dachowego, jednak w większości stosuje się systemy dostosowane do ich montażu. W przypadku dachów płaskich panele układa się  pionowo, czyli jeden obok drugiego lub poziomo, czyli jeden nad drugim. Dachy płaskie zawsze wymagają zastosowania odpowiednich systemów mocowań.

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie

Kolejnym miejscem, gdzie można montować panele fotowoltaiczne jest grunt. Decydując się na montaż paneli na gruncie zawsze stosuje się systemy montażowe. Grunt to miejsce montażu paneli w przypadku farm fotowoltaicznych, jednak jeśli panują odpowiednie warunki nasłonecznienia na działce przydomowej – również można je umieścić by zasilały domową mikroelektrownię słoneczną.

Poza tym panele można zamontować w dowolnym miejscu, które spełnia warunki nasłonecznienia – może to być np. zadaszenie nad wjazdem do garażu. Współczesny rozwój technologii także w dziedzinie fotowoltaiki proponuje wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich są trackery, które podążają za pozornym ruchem Słońca po nieboskłonie.

Ile kosztuje montaż paneli fotowoltaicznych?

Na całkowitą cenę montażu systemu fotowoltaicznego składają się takie elementy jak: zakup paneli fotowoltaicznych, inwertera, odpowiednich systemów montażowych, elektryki i zabezpieczeń, a także konfiguracja całego systemu. Za pracę wykwalifikowanej ekipy, która posiada odpowiednie  uprawnienia zapłacimy w granicach 2000 – 5000 zł. Na ostateczny koszt montażu wpływają m.in. takie czynniki jak wielkość instalacji oraz stopień skomplikowania układu dachu lub warunków terenowych.

Panele słoneczne – czy to się opłaca i ile można zyskać?

Decydując się na skorzystanie z energii słonecznej, czyli na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej mamy możliwość poczynienia sporych oszczędności. Należy jednak podkreślić, że korzystanie z paneli fotowoltaicznych nie spowoduje, że rachunki za prąd zostaną zredukowane do zera. Pamiętajmy, że kupując prąd od operatora nie płacimy za samą energię. Na każdy rachunek za prąd składają się również opłaty stałe oraz dodatki do energii czynnej.

Co warte podkreślenia – w ciągu roku, czy też w skali doby są takie momenty, w których nasza domowa mikroelektrownia fotowoltaiczna produkuje więcej energii niż jesteśmy w stanie jej zużyć. Posiadając mikroelektrownię fotowoltaiczną stajemy się prosumentami – jednocześnie  producentami i konsumentami energii elektrycznej. Ta niewykorzystana energia zostaje odesłana do zewnętrznego operatora. W naszych warunkach usłonecznienia nie jesteśmy w stanie zaspokoić całkowitego zapotrzebowania na prąd korzystając z energii słonecznej w sposób racjonalny ekonomicznie. Z związku z tym czasami potrzebować będziemy także energii z zewnętrznej sieci.

Za każdą 1 kWh wysłaną do zewnętrznej sieci elektrycznej prosument otrzyma:

 • 0,7 kWh energii elektrycznej, jeśli posiada instalację od 10 – 50 kW,
 • 0,8 kWh energii elektrycznej, jeśli posiada instalację do 10 kW.

Szacuje się, że średni roczny zysk z korzystania z instalacji fotowoltaicznych w przypadku domu jednorodzinnego zamieszkałego przez 4 osoby to około 5000 – 6000 zł w ciągu roku w porównaniu do korzystania z zewnętrznej sieci elektrycznej.

Jak szybko zwróci się instalacja fotowoltaiczna?

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna koszty

Inwestycja w domową mikroelektrownię fotowoltaiczną wielu może się wydawać kosztownym przedsięwzięciem. Jednak w zależności od wielkości mocy szczytowej domowego systemu fotowoltaicznego, może się ona zwrócić w czasie 6 – 8 lat.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za inwestycją w panele słoneczne są różnego rodzaju programy, ulgi i dopłaty. Jednym z programów jest zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój Prąd”, dzięki któremu można uzyskać 5000 zł dotacji bezzwrotnej.

Kolejnym rozwiązaniem jest program „Czyste powietrze” – umożliwia wzięcie pożyczki o preferencyjnych warunkach na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. W wielu przypadkach można również skorzystać z ulg podatkowych na panele fotowoltaiczne. Ponadto wiele banków oferuje preferencyjne kredyty na instalację fotowoltaiczną. W wielu regionach Polski dostępne są także programy lokalne wspomagające inwestycję w odnawialne źródła energii.

Ile kosztuje montaż instalacji fotowoltaicznej?

Na całkowity koszt montażu domowego systemu fotowoltaicznego składa się wiele czynników. Zależy m.in. od rodzaju paneli słonecznych, falowników, a także od mocy szczytowej całej instalacji.

Ostateczny koszt inwestycji w system fotowoltaiczny dla domu jednorodzinnego zawiera się w szerokim przedziale od 20000 zł do 48000 zł. Ceny te uwzględniają zarówno wszelkie elementy systemu, jak i prace montażowe wraz z transportem paneli i innych elementów systemu.

W większości przypadków profesjonalne firmy zajmujące się montażem fotowoltaiki oferują w cenie także wsparcie na poziomie użytkowania.

Cenniki

Teraz popularne