Ile kosztuje montaż wodomierza?

CennikiInstalacjeIle kosztuje montaż wodomierza?

Wykonanie przyłącza wodociągowego na naszej działce to rzecz, której nie można pominąć. Przyłącze to odcinek łączący wewnętrzną instalację na naszej działce z siecią wodociągową.

Według prawa osoba, która ubiega się o przyłączenie wodociągowe do własnej nieruchomości ponosi wszelkie koszty realizacji przyłącza do sieci oraz opłaty związane z montażem wodomierza i z zapewnieniem dla niego odpowiedniej lokalizacji.

W artykule sprawdzamy aktualne ceny montażu wodomierza oraz reszty usług związanych z wykonaniem przyłącza do naszej nieruchomości.

Montaż wodomierza – od czego zależy cena?

Przed montażem wodomierza powinniśmy wysłać do władz miasta pismo z informacją o chęci rozpoczęcia wykonania przyłącza.

Jeśli na nasze pismo nie nadejdzie żadna odpowiedź, wówczas możemy rozpocząć właściwe prace.

Sama cena wykonania przyłącza rozpoczyna się od kosztów związanych z wykonaniem projektu, a następnie opłatami za metr bieżący przyłącza.

Dodatkowo zapłacimy za montaż wodomierza oraz pokryjemy koszta samego wodomierza.

Ile kosztuje montaż wodomierza?

Zamontowanie wodomierza to koszt rzędu 80-100 zł. Montaż wodomierza wraz z dostosowaniem go do odczytu radiowego to wydatek rzędu 100 – 150 zł.

Projekt przyłącza kosztuje średnio 700 – 1000 zł, natomiast za metr wykonanego przyłącza do naszej działki zapłacimy fachowcom średnio 250 – 400 zł.

Jakie są opłaty związane z wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego?

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego możemy podzielić na dwa etapy:

 • pierwszy etap obejmuje wykonanie przyłącza od sieci do studzienki kanalizacyjnej ulokowanej na naszej posesji.  Wówczas montuje się wodomierz oraz buduje ewentualną studzienkę rewizyjną.
 • drugi etap to połączenie studzienki kanalizacyjnej z naszym domem.

Do najważniejszych opłat podczas wykonywania przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego zaliczamy:

 • Otrzymanie warunków wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego: 150-200 zł
 • Projekt przyłącza wodnego bądź kanalizacyjnego – 1100 – 2000 zł
 • Uzgodnienie projektu (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej): 30 – 60 zł
 • Uzgodnienie projektu (przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne): 100 – 150 zł
 • Projekt zmian w ruchu drogowym oraz zajęcie pasa: 500 – 900 zł
 • Opłaty geodezyjne (wykonanie map, wytyczenie przebiegu przyłączy): 800 – 1200 zł
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza:  300 – 600 zł
 • Odbiór końcowy przyłącza wody:100 – 150 zł.
 • Opłata przyłączeniowa: 1100 – 2000 zł

Ile kosztuje wodomierz?

Za najprostszy wodomierz zapłacimy ok. 80 – 100 zł. Bardziej zaawansowane wodomierze w możliwością odczytu radiowego to wydatek rzędu 170 – 220 zł. Przegląd oraz regulacja starego wodomierza to koszt średnio 70 – 120 zł.

Cenniki

Teraz popularne