Beton komórkowy czy silikat?

Budowa stan surowyBeton komórkowy czy silikat?

Wśród materiałów stosowanych do prac murarskich – wznoszenia ścian – dużą popularnością cieszą się bloczki z betonu komórkowego oraz bloczki silikatowe. Jednak różnią się one pomiędzy sobą właściwościami, a co za tym idzie także zastosowaniem.

Zapoznajmy się z zaletami i wadami tych rozwiązań, zastosowaniem tych popularnych materiałów murarskich oraz ich właściwościami. Sprawdźmy z jakimi kosztami wiąże się zastosowanie poszczególnych typów bloczków w murarstwie, a także na które z tych rozwiązań inwestorzy częściej się decydują – beton komórkowy czy silikat?

Beton komórkowy czy silikat? – wady i zalety

Beton komórkowy czy silikat zalety i wady

Beton komórkowy zalety:

 • w większości przypadków charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną,
 • bloczki betonu komórkowego o większej gęstości mają bardzo dobrą wytrzymałość na ściskanie – dzięki temu mogą przejmować większe obciążenia.
 • im większa gęstości materiału, tym wyższa jest jego izolacyjność akustyczna,
 • bloczki betonu komórkowego występują w sporych rozmiarach, co przekłada się na mniejsze zużycie zaprawy oraz szybszą pracę,
 • jest dużo łatwiejszy w obróbce w porównaniu z silikatem – można go ciąć, żłobić i obrabiać zwykłymi narzędziami ręcznymi,
 • materiał niepalny – przy kontakcie z ogniem nie wydziela szkodliwych substancji, ani nie nagrzewa się,
 • jeśli nie jest  nadmiernie zawilgocony, charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością,
 • odporny na pojawienie się na ścianach grzybów, pleśni, czy bakterii,
 • jest paroprzepuszczalny,

Beton komórkowy wady:

 • kruchość – należy zachować szczególną ostrożność, czy to podczas transportu, czy też przy rozładunku, jak również w trakcie samej pracy,
 • łatwo wchłania oraz szybko oddaje wilgoć,
 • ścisła zależność gęstości betonu komórkowego, a jego izolacyjności termicznej, akustycznej oraz odporności na ściskanie – im mniejsza gęstość, tym lepsza izolacyjność termiczna, jednak im większa gęstość materiału, tym większa odporność na ściskanie oraz lepsza izolacyjność akustyczna – trudno więc dobrać bloczki, które spełniałyby jednocześnie te trzy wymagania,
 • ściany wykonane z betonu komórkowego, które zostały otynkowane, wymagają regularnego  odświeżenia co kilka lat, aby zachowały pełną estetykę.

Ile kosztuje ścianka z betonu komórkowego?

Koszt wymurowania ściany o grubości 24 cm, korzystając z bloczków betonu komórkowego to 162,50–215,50 zł/m2 – wyliczenia te zawierają koszty materiałów oraz robocizny. Beton komórkowy to koszt 110–135 zł/m2. Zaprawa cienkowarstwowa to 2,50–5,50 zł/m2. Robocizna wynosi około 50–75 zł/m2.

Silikat zalety:

 • rozwiązanie ekologiczne – produkt naturalny, który nie uwalnia żadnych szkodliwych substancji,
 • charakteryzuje się dużą wytrzymałością.
 • posiada zdolność samoutwardzania – cząstki wapna mogą wchodzić w reakcję z dwutlenkiem węgla, który zawarty jest w powietrzu atmosferycznym, a to powoduje twardnienie tego materiału,
 • dzięki temu, że jest jednym z najcięższych materiałów wykorzystywanych do budowy ścian, odznacza się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną,
 • dzięki zawartości wapnia, odznacza się odpornością na korozję biologiczną, m.in. na pojawianie się bakterii, grzybów, czy pleśni,
 • materiał nadaje się całkowicie do recyklingu,
 • jest odporny na ogień,
 • poszczególne bloczki odznaczają się dokładnością wymiarów – elementy silikatowe wykonane są z wysoką precyzją.

Silikat wady:

 • materiał, których charakteryzuje się dużym ciężarem,
 • duża twardość tego materiału ogranicza możliwości zniwelowania ewentualnych nierówności,
 • materiał trudny w obróbce szlifowaniem,
 • charakteryzuje się kruchością – może to stanowić problem np. podczas transportu,
 • podczas prac murarskich wymagają regularnego, obfitego zwilżania wodą,
 • silikatu podczas prac murarskich nie można łączyć z innymi materiałami – ze względu na  różne właściwości względem naprężeń, temperatury itp.,
 • korygowanie ewentualnych nierówności podczas prac murarskich wymaga szczególnej ostrożności – do korygowania położenia bloczków silikatowych stosuje się gumowy młotek.

Ile kosztuje ściana z silki?

Koszt wymurowania (materiały budowlane wraz z robocizną) ściany o grubości 18 cm bloczkami z silikatu to 91–149 zł/m2. Silikat to wydatek około 45–85 zł/m2. Zaprawa tradycyjna cemetowo-wapienna to wydatek 11–14 zł/m2. Koszty robocizny wynieść powinny w granicach około 35 – 50 zł/m2.

Beton komórkowy czy silikat – najważniejsze informacje

Betonem komórkowym nazywa się materiał budowlany, który jest specyficznym rodzajem lekkiego betonu. Otrzymuje się dzięki wprowadzeniu gazu, najczęściej powietrza, pod odpowiednim ciśnieniem do wcześniej przygotowanej mieszanki plastycznej cementowej. To sprawia, że powstają w takim betonie jednorodne pory, które nazywa się komórkami. Powietrze wprowadzane może być poprzez jedną z dwóch metod.

W przypadku metody wykorzystującej reakcję chemiczną, zwykle wprowadza się proszek aluminiowy do cementu – wówczas możemy mówić o gazobetonie.

Drugą metodą jest dodanie do mieszanki czynnika pianotwórczego – wprowadza on pęcherzyki w czasie mieszania przy dużej prędkości – w ten sposób powstaje pianobeton.

Materiały murarskie – ścienne – wykonywane na bazie piasku i wapienia noszą popularną nazwę silikatów. Występują one w postaci bloczków lub cegieł o równych, gładkich powierzchniach, w jasno-białym kolorze.

Składniki silikatu miesza się w proporcjach: 90% stanowi piasek, 7% to wapno, a 3% stanowi woda. W ten sposób powstałą masę poddaje się działaniu bardzo wysokiej temperatury oraz bardzo wysokiego ciśnienia w autoklawie – w urządzeniu tym bloczki oraz cegły silikatowe znajdują się w temperaturze około 200 stopni Celsjusza oraz pod ciśnieniem 1,6 MPa, w ciągu 8 godzin.

Beton komórkowy czy silikat – jakie są koszty?

Na ostateczną cenę wymurowania ściany betonem komórkowym wpływają takie czynniki jak wielkość ściany, rodzaj betonu komórkowego, rodzaj zastosowanej zaprawy oraz wielkość bloczków batonowych.

Do naszych wyliczeń przyjmujemy, że ściana z bloczków z betonu komórkowego ma mieć standardową szerokość 24 cm. Za sam beton komórkowy zapłacimy w granicach 110 – 135 zł/m2. Koszt zakupu zaprawy cienkowarstwowej wynosi około 2,50 – 5,50 zł/m2.

Koszt pracy specjalistów – murarzy to około 50 – 75 zł/m2. Finalny koszt wymurowania ścian o grubości 24 cm przy użyciu betonu komórkowego to około 162,50 – 215,50 zł/m2.

Decydując się na wymurowanie ścian w domu o łącznej powierzchni 200 m2 i grubości 24 cm, przy użyciu bloczków z betonu komórkowego, musimy liczyć się z wydatkiem w granicach około 32300 – 43100 zł.

Koszt wymurowania ściany bloczkami lub cegłami silikatowymi zależy przede wszystkim od takich czynników jak wielkość ściany oraz skomplikowanie ewentualnych prac przy obróbce. Przyjmując standardową grubość ściany 18 cm, za sam silikat zapłacimy w granicach 45 – 85 zł/m2.

Koszt zaprawy tradycyjnej cemetowo-wapiennej to około 11 – 14 zł/m2. Natomiast za pracę fachowców – murarzy zapłacimy w granicach 35 – 50 zł/m2. Całkowity koszt wymurowania ściany o grubości 18 cm bloczkami z silikatu to około 91 – 149 zł/m2.

Jeśli chcemy wymurować ściany w domu o łącznej powierzchni 200 m2 i grubości 18 cm, korzystając z silikatu, powinniśmy się przygotować na wydatek około 18200 – 29800 zł.

Co jest częściej wybierane – beton komórkowy czy silikat?

Spośród tych dwóch materiałów stosowanych w murarstwie – beton komórkowy i silikat – częściej wybieranym rozwiązaniem jest beton komórkowy, pomimo tego, że inwestycja taka wiąże się z większymi wydatkami. Głównymi czynnikami, które wpływają na taką decyzję inwestorów są lekkość betonu komórkowego oraz łatwość przy murowaniu tego materiału i jego obróbce. Poza tym beton komórkowy jest materiałem, który w niczym ustępuje silikatowi, jeśli chodzi o właściwości, jakie może osiągnąć ściana.

Cenniki

Teraz popularne