Ile kosztuje budowa domu? – ceny w 2023

Budowa stan surowyIle kosztuje budowa domu? - ceny w 2023

Budowa własnego domu jednorodzinnego to marzenie wielu osób. Jednak inwestycja w dom może być porównywalna cenowo z kupnem nowego mieszkania w centrum dużego miasta. Warto podkreślić, że budowa jest skomplikowanym procesem, na który składa się wiele czynników i etapów. 

Podpowiadamy jak przebiegają oraz ile kosztują poszczególne etapy budowy domu jednorodzinnego. Nasze wskazówki i wyliczenia uwzględniają koszty materiałów oraz robocizny przy pracach budowlanych. Przedstawiamy ile kosztuje budowa domu parterowego o powierzchni 100 m2, 150 m2 i 200 m2 do stanu surowego zamkniętego – czyli dom posiada fundamenty, ściany, stropy, wylewki, konstrukcję i pokrycie dachowe oraz stolarkę zewnętrzną. Wyliczenia nie zawierają kosztów związanych z zakupem działki, projektu budowlanego, ani prac wykończeniowych.

Ile kosztuje budowa domu za m2?

Ostateczny koszt budowy domu jednorodzinnego zależy od wielu czynników. Składają się na niego m.in. jakość użytych materiałów budowlanych, to jak skomplikowana jest konstrukcja, jak duży jest dom, ile ma kondygnacji, czy jest podpiwniczony oraz rodzaj konstrukcji dachowej. 

Decydując się na budowę parterowego domu bez piwnicy zapłacimy w granicach 1100 – 3000 zł/m2. Materiały budowlane to wydatek około 600 – 2000 zł/m2. Koszty robocizny kształtują się w granicach 500 – 1000 zł/m2.

Budowa domu – ile kosztują roboty przygotowawcze i fundamenty?

Jeśli posiadamy działkę budowlaną, zakupiliśmy projekt i zadbaliśmy o wszelkie konieczne formalności, możemy przystąpić do budowy domu. Prace przy budowie domu rozpoczynają się o robót ziemnych oraz wylania fundamentów. To od jakości ich wykonania zależeć będzie stabilność konstrukcji budynku.

Przygotowanie terenu pod budowę

Zanim przystąpimy do wykonania fundamentów, należy odpowiednio przygotować teren pod budowę. Na prace przygotowawcze składają się:

 • wygrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie dróg dojazdowych do niej,
 • wycięcie roślinności znajdującej się miejscu budowy: drzew oraz krzewów,
 • wyrównanie terenu pod budowę domu,
 • przygotowanie miejsca do składowania materiałów budowlanych,
 • przygotowanie wykopów pod fundamenty.

Przygotowanie terenu pod budowę to koszt około 4 – 6 zł/m2, jeśli chodzi o wyrównanie terenu. Za wykopy zapłacimy około 130 – 200 zł/h za pracę ekipy w przypadku robót ręcznych lub w granicach 200 – 270 zł/h za pracę w przypadku wykopów wykonywanych sprzętem ciężkim.

Wykonanie fundamentów

Gdy przygotowawcze roboty ziemne zostały już wykonane, można przystąpić do wykonania fundamentów.

To element budowy domu, któremu warto się bliżej przyjrzeć, gdyż jakość jego wykonania będzie się przekładał stabilność domu, a w związku z tym na jakość życia przyszłych mieszkańców.

Źle wykonane fundamenty mogą prowadzić do osiadania budynku, czy pęknięć tynku. W przypadku inwestycji w dom jednorodzinny najczęściej wybierane rodzaje fundamentów to:

 • płyta fundamentowa – to płyta betonowa, która wylewa się na miejscu budowy, zbroi się ją  stalowymi prętami lub zbrojeniem rozproszonym – za robociznę i materiały konieczne do wykonania płyty fundamentowej zapłacimy około 250 – 280 zł/m2, 
 • ława fundamentowa – wykonywana jest z betonu (masa wylewana jest do zaizolowanego wykopu lub do deskowania, gdzie układa się zbrojenie z prętów) lub bloczków fundamentowych (można je układać na sucho albo murować) – robocizna i materiały budowlane to koszt około 220 – 330 zł/m2. 

Budowa domu – ile kosztuje murowanie ścian?

ile kosztuje murowanie ścian

Jeśli już fundamenty zostały wylane i odczekaliśmy odpowiednio długo (czyli przynajmniej około miesiąca) na ich wyschnięcie, nadchodzi czas na murowanie ścian domu. To ten etap prac, podczas którego dom zaczyna nabierać kształtów. Na tym etapie należy szczególną uwagę zwrócić na zastosowanie odpowiednich materiałów – charakteryzujących się odpowiednią izolacyjnością i dużą odpornością, a także na to by ściany zachowywały pion.

Budowa ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych – koszty

Murowanie ścian domu rozpoczyna się od ścian nośnych zewnętrznych. Stanowią one jeden z najbardziej istotnych elementów konstrukcyjnych w każdym budynku. Wśród najważniejszych zadań jakie pełnią należy wymienić przenoszenie obciążeń do fundamentów oraz zapewnienie izolacji termicznej wewnątrz budynku. W związku z tym należy wybrać odpowiedni materiał do ich budowy. Materiały stosowane do murowania ścian nośnych zewnętrznych to:

 • beton komórkowy – wytwarzany ze spienionej mieszaniny piasku oraz cementu, dostępny  jest w różnych rozmiarach i o różnej wadze, to materiał o dużej wytrzymałości na uszkodzenia lecz o stosunkowo niewielkiej termoizolacyjności – koszt murowania (robocizna i materiały) ścian betonem komórkowym to około 200 – 230 zł/m2,
 • ceramika poryzowana – produkuje się ją z gliny zmieszanej z dodatkami, które powodują zwiększenie porowatości takich pustaków, dzięki temu mają one bardzo dobre właściwości izolacyjne – za murowanie ścian nośnych (robocizna i materiały) zewnętrznych pustakami z ceramiki poryzowanej zapłacimy około 220 – 250 zł/m2,
 • keramzytobeton z wkładką termiczną – beton, którego główne kruszywo to keramzyt, powstaje w procesie wypalania pod wysoką temperaturą gliny ilastej, ma stosunkowo niewielką masę, dobry współczynnik przenikania ciepła, odporność na uszkodzenia mechaniczne – koszt takiej inwestycji (materiały i robocizna) to około  230 – 270 zł/m2,
 • silikat – występuje w postaci cegieł lub bloczków, wykonuje się go na bazie piasku oraz wapienia pod wpływam działania bardzo wysokich temperatur, mają gładką powierzchnię i jasno-biały kolor, koszt murowania ścian nośnych zewnętrznych z silikatu (robocizna i materiały) to około 190 – 220 zł/m2.

Ściany nośne zewnętrzne mogą być jedno-, dwu- lub trójwarstwowe. Grubość warstwy nośnej ściany zależy od materiału, z jakiego się ją wznosi.

Podobnie ostateczny koszt wymurowania takiej ściany – może kosztować w przedziale 200 – 350 zł/m2 – materiały oraz robocizna.

Podobnie sprawa materiałów oraz ich właściwości przedstawia się w przypadku ścian nośnych wewnętrznych.

Jednak w tym przypadku nie będą konieczne tak duże właściwości termoizolacyjne – wykonanie ściany nośnej wewnętrznej to około 180 – 250 zł/m2.

Budowa ścian działowych – koszty

Oprócz ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w domu potrzebne będą także ściany działowe.

Charakteryzują się one dużo mniejszymi właściwościami. Mogą się opierać o podłogę, grunt lub strop, jednocześnie nie łączy się ich z nimi trwale.

Ściany działowe można murować na warstwie poślizgowej w postaci papy albo folii polietylenowej.

Można je murować z takich samych materiałów jak ściany nośne. Cena wymurowania ścian działowych w zależności od zastosowanego materiału to około 120 – 210 zł/m2.

Budowa domu – ile kosztuje wykonanie stropów?

Kolejnym ważnym elementem konstrukcyjnym każdego domu są stropy. Wybór jego rodzaju zależy m.in. od tego w jaki sposób zagospodarowana ma być przestrzeń kondygnacji znajdującej się na stropie.

W przypadku domu jednorodzinnego strop może stanowić bazę pod typowe piętro, pod poddasze użytkowe lub pod strych.

Współcześnie budując domy stosuje się najczęściej następujące rodzaje stropów:

 • strop monolityczny – zazwyczaj konstruuje się go z płyty żelbetowej z dwukierunkowym zbrojeniem z siatkami zbrojeniowymi, którą wylewa się na wcześniej przygotowanym szalunku, np. z ze sklejki szalunkowej, beton przygotowywany jest w zakładzie betoniarskim, a budowę takiego stropu można w całości wykonać na miejscu – koszt stropu monolitycznego (materiały i robocizna) to około 190 – 310 zł/m2,
 • strop gęstożebrowy – rozstaw jego żeber wynosi do 90 cm, to odmiana stropu żelbetowego, powstaje na podporach montażowych, podpartych stemplami, jego konstrukcja składa się z żelbetowych podciągów, belek stropowych, pustaków wypełniających oraz zbrojenia, którą zalewa się betonem klasy B20. Następnie co najmniej przez tydzień beton się pielęgnuje – koszt wykonania (materiały i robocizna) stropu gęstożebrowego to około 180 – 280 zł/m2,
 • strop Teriva – to rodzaj stropu gęstożebrowego, jego konstrukcję nośną stanowią prefabrykowane kratownicowe belki żelbetowe, wypełniane są one pustakami betonowymi albo keramzytowymi, belki rozciągają się pomiędzy ścianami nośnymi domu, te elementy wypełnia się warstwą nadbetonu, taki strop powstaje na podporach – za wykonanie (materiały i robocizna) stropu Teriva zapłacimy około 180 – 270 zł/m2.

Budowa domu – ile kosztuje wykonanie wylewki?

Aby dom był oddany w stanie surowym zamkniętym, powinny zostać wykonane wylewki na podłogach. Będą one stanowić podstawę do wykończenia podłóg w poszczególnych pomieszczeniach domu. Można spotkać się z następującymi rodzajami wylewek podłogowych:

 • wylewka cementowa – powstaje jako mieszanina cementu portlandzkiego oraz piasku, występuje w jako gotowa zaprawa, a także w postaci proszku do rozrobienia z wodą – koszt wykonania (robocizna i materiały) wylewki cementowej to około 70 – 100 zł/m2
 • wylewka betonowa – mieszanka cementu, kruszyw (piasku, żwiru lub grysu) oraz dodatków modyfikujących, dostępne są jako gotowa zaprawa, można je także po zmieszaniu z wodą przygotować na miejscu – koszt (robocizna i materiały) to około 60 – 90 zł/m2,
 • wylewka anhydrytowa – powstaje z anhydrytu, czyli bezwodnego siarczanu wapnia, dzięki płynnej i elastycznej konsystencji może mieć właściwości samopoziomujące – za wykonanie wylewki anhydrytowej (materiały i robocizna) zapłacimy w granicach 55 – 180 zł/m2.

Budowa domu – ile kosztuje wykonanie dachu?

ile kosztuje wykonanie dachu

Wśród elementów konstrukcji domu bardzo ważną rolę odgrywa dach. Jego zadaniem jest nie tylko ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wnętrza domu i jego mieszkańców, ale pełni również istotne funkcje konstrukcyjne. Poszczególne elementy każdego dachu jego konstrukcja – więźba oraz pokrycie dachu. 

Wykonanie konstrukcji dachowej – jakie są koszty?

Więźba dachowa jest najważniejszym elementem konstrukcji każdego dachu – stanowi jego szkielet.

Najważniejszą rolą więźby dachowej jest przenoszenie obciążeń z pokrycia dachowego, własnym ciężarem, śniegiem lub wiatrem.

Najważniejszy element każdej więźby dachowej są wiązary dachowe. W dachu zawsze jest kilka wiązarów i to na nich spoczywa pokrycie dachu. Można spotkać się następującymi rodzajami konstrukcji dachowej:

 • więźba krokwiowa (więźba krokwiowo-belkowa, więźba z krokwiami opartymi na ścianach)
 • więźba jętkowa – najczęściej stosowane typ dachu (klasyczna więźba jętkowa, więźba płatwiowo-jętkowa),
 • więźba płatwinowo-kleszczowa (typowa więźba płatwiowo-kleszczowa, więźba płatwiowo-kleszczowa z drewnianą ścianką kolankową, płaski dach płatwiowo-kleszczowy, dach pulpitowy)
 • dachowe wiązary kratowe.

Więźby dachowe wykonuje się najczęściej z drewna np. w postaci elementów prefabrykowanych lub powstaje od podstaw na miejscu budowy. Jednak coraz częściej można spotkać się także ze stalowymi konstrukcjami dachowymi. Koszt wykonania drewnianej więźby dachowej (robocizna i materiały) w zależności od jej typy konstrukcji to około 70 – 110 zł/m2. Natomiast za więźbę stalową zapłacimy w granicach 80 – 150 zł/m2.

Przygotowanie dachu pod ułożenie pokrycia – jakie są koszty?

Kolejny elementem dachu jest jego pokrycie. Jednak zanim przystąpimy do jego ułożenia, musimy zadbać i przygotowanie podłoża pod nie. Mamy do wyboru dwa rozwiązania:

 • deskowanie – sztywne poszycie wykonywane z desek, które następnie pokrywa się papą dachową od zewnątrz, stanowi przygotowanie pod układanie dachówki lub blachodachówki – koszt wykonania takiego poszycia (materiały i robocizna) to około 51 – 95 zł/m2,
 • membrany dachowe – umieszcza się ją tuż pod pokryciem dachu, to połączenie włókniny polipropylenowej oraz wewnętrznej warstwy mikroporowatego filmu funkcyjnego – koszt wykonania membrany dachowej (materiały i robocizna) to około 21 – 30 zł/m2.

Pokrycie dachowe – rodzaje, koszty

Na tak przygotowanej więźbie można układać pokrycie dachowe. Wśród pokryć dachowych współcześnie najczęściej stosuje się:

 • dachówka – może być produkowana z gliny ceglarskiej (dachówka ceramiczna) lub z zaprawy cementowej (dachówka cementowa), najczęściej można się spotkać z następującymi rodzajami dachówki: zakładkowa, karpiówka, mnich-mniszka i esówka – pokrycie z dachówki (materiały i praca) to wydatek około 90 – 260 zł/m2,
 • blachodachówka – wykonuje się ją z profilowanej, ocynkowanej i lakierowanej blachy stalowej, występuje w postaci arkuszy lub w modułach, dostępna jest w wielu kolorach – koszt ułożenia pokrycia dachowego z blachodachówki (montaż i materiały) to około 50 zł – 220 zł/m2.

Budowa domu – ile kosztuje założenie stolarki zewnętrznej?

ile kosztuje założenie stolarki zewnętrznej

Ostatnim etapem prac przy budowie domu do stanu surowego zamkniętego to wstawienie stolarki zewnętrznej – okiennej oraz zewnętrznych drzwi wejściowych.

Jeśli chodzi o drzwi wejściowe to najkorzystniejszy z wielu względów rozwiązaniem będą drewniane, wzmacniane drzwi antywłamaniowe.

Za zakup i montaż solidnych zewnętrznych drzwi antywłamaniowych zapłacimy w granicach około 2000 – 3000 zł.

Jeśli natomiast chodzi o stolarkę okienną to ceny kształtują się w zależności od materiału, z jakiego są wykonane ramy okienne oraz od ilości szyb w profilu okna.

Współcześnie najczęściej stosuje się okna dwu- i trzyszybowe – z naciskiem na te ostatnie. Jeśli natomiast chodzi o materiały z jakich wykonuje się ramy okienne, to najczęściej spotkać się można z takimi rozwiązaniami jak:

 • okna drewniane – produkuje się je z różnych gatunków drewna, np: świerk, modrzew, dąb, czy też egzotyczne drewno meranti – za zakup i montaż okien drewnianych zapłacimy w granicach 1030 – 1520 zł/mb,
 • okna plastikowe – ramy plastikowe ze stalowymi wzmocnieniami posiadają budowę wielokomorową , a często wyposażone są w wypełnienie termoizolacyjne – inwestycja (zakup i montaż) w okna plastikowe to około 540 – 920 zł/mb.

Ile kosztuje budowa domu 100 m2 do stanu surowego zamkniętego?

Dom jednorodzinny parterowy o powierzchni 100 m2 bez podpiwniczenia oddany w stanie surowym zamkniętym to koszt około 110000 – 300000 zł. Koszty pracy fachowców przy budowie takiego domu to około 50000 – 100000 zł. Za materiały budowlane konieczne do budowy takiego domu zapłacimy w granicach 60000 – 200000 zł.

Ile kosztuje budowa domu 150 m2 do stanu surowego zamkniętego?

Jeśli natomiast nasz parterowy dom bez podpiwniczenia ma mieć powierzchnię 150 m2, to za budowę do stanu surowego zamkniętego zapłacimy w przedziale 165000 – 450000 zł. Praca fachowców to wydatek w granicach 75000 – 150000 zł. Materiały budowlane będą nas kosztować około 90000 – 300000 zł. 

Ile kosztuje budowa domu 200 m2 do stanu surowego zamkniętego?

W przypadku inwestycji w jednorodzinny dom parterowy o powierzchni 200 m2, który nie posiada  piwnicy musimy się liczyć z wydatkiem w granicach 220000 – 600000 zł za budowę do stanu surowego zamkniętego. Za robociznę w takim przypadku zapłacimy około 100000 – 200000 zł. Materiały budowlane w tym przypadku to wydatek około 120000 – 400000 zł.

Cenniki

Teraz popularne