Ile kosztuje budowa ściany fundamentowej?

Budowa stan surowyIle kosztuje budowa ściany fundamentowej?

Aby mieć pewność, że konstrukcja budynku będzie stabilna i trwała, należy szczególną uwagę zwrócić na jego fundamenty oraz poszczególne ich elementy konstrukcyjne. Jednym z tych elementów są ściany fundamentowe. Właściwie wykonane, zapewnią mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo.

Odpowiadamy na pytanie, co to jest ściana fundamentowa.

Podpowiadamy z czego można ją wykonać i jak wygląda przebieg prac związanych z jej budową. Analizujemy ile kosztuje budowa ściany fundamentowej.

Sprawdzamy również, jaka powinna być jej grubość i szerokość.

Co to jest ściana fundamentowa?

Ścianą fundamentową nazywamy nośny element budynku, przenoszący obciążenia konstrukcyjne na fundamenty, a następnie na grunt.

Ściany fundamentowe stosuje się zarówno w budynkach  podpiwniczonych, jak i tych, które nie posiadają piwnicy.

W przypadku domów podpiwniczony ściany fundamentowe pełnią także rolę ścian piwnicy, oddzielają w ten sposób poszczególne pomieszczenia, które znajdują się poniżej poziomu gruntu.

Jeśli poziom wody gruntowej jest wyższy niż poziom fundamentów, wówczas ściany fundamentowe będą pracować pod naporem wody gruntowej.

Jeżeli natomiast poziom wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu fundamentów, to ściany fundamentowe będą pracować bez jej naporu.

Odpowiednia hydroizolacja pozwala na uchronienie ściany fundamentowe przed nasiąkaniem, a to przekłada się na komfort termiczny panujący w budynku.

Z czego najlepiej wznosić ściany fundamentowe?

Ściany fundamentowe mogą być wykonywane jako betonowe elementy monolityczne w deskowaniu, a także być murowane.

W przypadku murowanych ścian fundamentowych, do ich wznoszenia korzysta się z poniższych materiałów:

  • cegły,
  • bloczki betonowe,
  • kamień.

O wyborze materiału, z jakiego mają być wykonane ściany fundamentowe, powinny zdecydować  badania geotechniczne.

Określają one rodzaj gruntu, a także wysokość wód gruntowych.

Badania te pozwalają na określenie, jaką wytrzymałością powinny docelowo charakteryzować się ściany fundamentowe, a co za tym idzie, z jakiego materiału należy je wykonać.

Dobór materiału do wykonania ściany fundamentowej należy także dostosować do tego, czy nasz dom ma być podpiwniczony, czy nie.

W budynkach podpiwniczonych najlepiej stosować wyłącznie monolityczne ściany fundamentowe.

Są one w stanie odpowiednio przenosić duże obciążenia, a co za tym idzie zabezpieczyć dom przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak m.in. wiatr czy ciężar śniegu.

Monolityczne ściany fundamentowe są również w stanie utrzymać konstrukcję budynku z piwnicą w dobrym stanie przez wiele lat.

Murowane ściany fundamentowe z cegieł, bloczków betonowych lub kamienia można zastosować w budynkach niepodpiwniczonych.

Można tu również z powodzeniem stosować monolityczne ściany fundamentowe.

Budowa ściany fundamentowej przebieg prac

Ściany fundamentowe wykonuje się po związaniu ław betonowych.

W przypadku domów jednorodzinnych prace związane z ich budową trwają zazwyczaj przez 4 – 5 dni.

Oto jak powinna prawidłowo przebiegać budowa ściany fundamentowej.

Zgromadzenie materiałów

Pierwszym etapem prac przy wykonaniu ściany fundamentowej jest zgromadzenie odpowiednich materiałów.

Jeśli ma to być murowana ściana, to oprócz bloczków lub cegieł, należy także zaopatrzyć się w zaprawę, cement, piasek, wapno oraz ewentualnie plastryfikatory.

Jeśli natomiast ściana fundamentowa ma być monolityczna, konieczne będą beton oraz metalowe pręty do wykonania zbrojenia.

Murowanie ścian fundamentowych

Ściana fundamentowa musi znajdować się dokładnie na środku ławy fundamentowej, czyli oś – środek grubości tej ściany musi pokrywać się z osią ławy fundamentowej.

Murowanie ściany fundamentowej należy rozpocząć od narożników.

W tym miejscu należy szczególną uwagę zwrócić na to czy ściany zachowują pion, gdyż będzie to rzutować na dalszą część pracy.

Robi się to przy pomocy poziomicy.

Gdy narożniki są już gotowe, rozciąga się pomiędzy nimi, dzięki czemu można murować ściany wzdłuż prostych, które ten sznurek wyznacza.

Murując ściany należy co jakiś czas sprawdzać, czy jest zachowany pion.

Podczas wykonywania prac należy także zadbać o to, by spoiny miały odpowiednią grubość i były całkowicie wypełnione zaprawą.

Wykonywanie monolitycznych ścian fundamentowych

Monolityczne ściany fundamentowe najlepiej wykonywać na ławach, które również wykonane zostały w deskowaniu.

Prace przy wykonaniu monolitycznych ścian fundamentowych rozpoczyna się od ustawienia deskowań.

Obydwa deskowania, ustawia się w odległości, która ma być równa grubości ściany.

Do układania deskowanie stosuje się plastikowe rurki ze specjalnymi grzybkami na ich końcach.

Kolejny etap prac to ułożenie kotew z metalowego, nagwintowanego pręta oraz dwóch nakrętek.

W ten sposób powstaje zbrojenie. Następnym etapem jest wylewanie betonu pomiędzy deskowanie.

Gdy ściany są już zabetonowane, a beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość, należy odkręcić kotwy i zdjąć deskowania.

Hydroizolacja

Ostatnim etapem pracy, zarówno przy wykonywaniu murowych, jak i monolitycznych ścian fundamentowych, jest wykonanie hydroizolacji.

Pionowe hydroizolacje wykonuje się zazwyczaj z roztworów lub emulsji asfaltowych, czasami wykorzystuje się do tego lepik lub papę klejoną lepikiem do podłoża.

Ile kosztuje budowa ścian fundamentowych?

Za materiały konieczne do budowy ściany fundamentowej zapłacimy około 80 – 100 zł/m2. Natomiast koszty robocizny wyniosą w granicach 55 – 70 zł/m2. Całkowity koszt wykonania ściany fundamentowej to to około 135 – 170 zł/m2.

Aby wyliczyć, ile będzie kosztować budowa ścian fundamentowych, musimy znać ceny materiałów oraz koszty robocizny. Jeśli całkowita powierzchnia ścian fundamentowych ma wynosić 50 m2, za ich budowę zapłacimy w granicach 6750 – 8500 zł. Jeśli natomiast ściany fundamentowe mają mieć mieć powierzchnię 100 m2, koszt ich budowy wyniesie około 13500 – 17000 zł.

Jaka powinna być wysokość ściany fundamentowej?

Ściany fundamentowe częściowo są zanurzone w gruncie, a częściowo wystają ponad  powierzchnię gruntu.

Część nadziemna tej konstrukcji powinna mieć wysokość w przedziale 30 – 50 cm. Natomiast  wysokość części podziemnej ściany fundamentowej jest zależna od warunków, jakie panują na danym terenie. Do najważniejszych należy strefa przemarzania gruntu.

Jaka powinna być grubość ściany fundamentowej?

Grubość ściany fundamentowej zależy przede wszystkim od liczby warstw ścian nadziemnych.

Jeżeli ściana nadziemna ma być dwuwarstwowa, wówczas ściana fundamentowa powinna mieć grubość przynajmniej 25 cm. Jeśli ściany nadziemne mają być jednowarstwowe o grubości  40 – 50 cm, to grubość ściana fundamentowa powinna wynosić około 38 cm. Natomiast w przypadku, gdy konieczne jest wykonanie ściany fundamentowej trójwarstwowej, jej grubość należy dostosować do wymagań ścian nadziemia.

Cenniki

Teraz popularne