Ile kosztuje wiercenie studni głębinowej?

Wokół domuIle kosztuje wiercenie studni głębinowej?

Dom z własnym dostępem do źródła wody to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy marzą o częściowej autonomii i długofalowych oszczędnościach w budżecie domowym.

Dostęp ten zapewniają studnie głębinowe inaczej nazywane również studniami wierconymi lub studniami rurowymi.

Sama technologia pracy studni głębinowej nie jest skomplikowana, jednak wymaga wykonania głębokiego odwiertu.

Sprawdźmy, ile kosztuje wiercenie studni głębinowej oraz jak wygląda cały proces krok po kroku.

Jakie są rodzaje studni?

Występują dwa rodzaje studni: klasyczne studnie kopane oraz głębinowe.

Pierwsze należą do tradycyjnych studni wykopywanych na kilka metrów.

Do środka wykopu wpuszcza się betonowe kręgi, które chronią studnię przed zasypaniem oraz dostawaniem się nieczystości do wody zgromadzonej na dnie studni.

Wodę ze studni kopanych czerpano dawniej ręcznie lub przy pomocy żurawia, dzisiaj natomiast używa się w tym celu elektrycznej pompy ssącą zanurzeniowej.

Studnie głębinowe mają głębokość ponad 10 m, dlatego do ich wykonania niezbędne jest wykorzystanie specjalnej wiertnicy.

W przypadku odwiertu wodnego, musimy się upewnić, że na dole istnieje realne źródło wody, do którego można się podłączyć.

Chodzi o warstwę wodonośną, czyli skałę, która utrzymuje wodę pod powierzchnią ziemi.

Zgromadzona w niej woda mogła tam zalegać przez tysiące lat lub może zasilać strumień gdzieś indziej.

Wwiercając się w nią, powstałe tam ciśnienie umożliwia dostęp do wody.

W tym celu firmy korzystają z wiedzy geologicznej, przeszukując bazy danych w celu znalezienia szczegółów dotyczących odwiertów oraz używają specjalistycznego sprzętu do wyszukiwania wody.

Jak wyglądają formalności związane z wierceniem studni głębinowej?

Prawo zezwala na budowanie studni głębinowych bez pozwolenia, jeśli ich głębokość nie przekracza 30 m, a ich wydajność ogranicza się do 5m3/h; wymagane jest jedynie zgłoszenie budowlane.

W innym przypadku musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Ponadto osoby chcące założyć studnie muszą uzgodnić własny plan z miejscowym planem zabudowy, jeśli gmina takiego nie posiada, należy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy.

Lokalizacja studni według prawa budowlanego

Według prawa budowlanego w kolejności studnia powinna znajdować się w miejscu umożliwiającym bezpieczne użytkowanie (odstęp od granicy działki) oraz w odpowiedniej odległości od potencjalnych źródeł kontaminacji.

Dokładne zapisy prawa brzmią następująco:

5m od granicy działki,

• 7.5m od osi rowu przydrożnego,

• 15m od budynków inwentarskich i wszelkiego rodzaju zbiorników do gromadzenia nieczystości

• 30m od najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (jeśli są odprowadzane ścieki oczyszczone biologicznie)

• 70m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz najbliższego przewodu rozłączającego kanalizacji indywidualnej (bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków)

Jak wygląda przebieg odwiertu krok po kroku?

Krok 1 – hydrogeolog musi najpierw odwiedzić miejsce planowanego odwiertu i ocenić jego właściwości geofizyczne. Określi, gdzie znajduje się woda i jak można do niej dotrzeć.

Krok 2 – otwór wodny zostanie wywiercony zgodnie z zaleceniami hydrogeologa, a następnie obudowany stalą, stalą nierdzewną, PVC lub ich kombinacją. Dzięki temu odwiert jest bezpieczny i pewny, co gwarantuje, że przez długi czas będzie spełniał najwyższe standardy, pomimo trudnych warunków zewnętrznych.

Krok 3 – następnie instalowana jest pompa testowa, a odwiert jest testowany pod kątem zmiennych. Pozwoli to określić wpływ  kontrolowanych zmian na ogólny poziom wody w otworze.

Krok 4 – na koniec w otworze zostanie zainstalowany odpowiedni system pomp i rurociągów.

Od czego zależy koszt wiercenia studni głębinowej na działce?

Koszt otworu wiertniczego zależy głównie od jego głębokości, ilości zastosowanej obudowy oraz specyfikacji pompy.

Różnorodność skał, przez które muszą przewiercić się budowniczowie, wpływa na koszt wiercenia, podobnie jak warunki same gruntowe.

Chociaż zdrowy rozsądek sugeruje, że najłatwiej wiercić w miękkich i luźnych powierzchniach, jest wręcz przeciwnie.

Utrzymanie stale otwartego otworu podczas procesu wiercenia może być trudne, zwłaszcza jeśli otwór zapada się w sobie w wyniku luźnej i niestabilnej ziemi.

Ten aspekt również wpływa na koszt wiercenia studni głębinowej.

Ile kosztuje wiercenie studni głębinowej?

Za wywiercenie studni głębinowej o powierzchni do 15 m głębokości zapłacimy średnio 3000-4500 zł, natomiast studnia o głębokości sięgającej 30 m kosztuje więcej bo 6500-7500 zł. W przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków gruntowych, firma budowlana może indywidualnie wycenić koszt wiercenia studni.

Ile kosztuje wykonanie studni abisyńskiej?

Koszt wykonania studni abisyńskiej wylicza się od metra głębokości, który wyceniany jest na ok.60-70. Najczęściej studnie abisyńskie osiągają 5 metrów głębokości, stąd cena takiej studni wyniesie średnio 300-350 zł.

Jakie są dodatkowe koszty związane z uruchomieniem studni głębinowej?

Do kosztów wiercenia doliczyć musimy koszt zakupu pompy, specjalnych rur oraz filtrów uzdatniających wodę. Najprostsze pompy stosowane w studniach głębinowych kosztują średnio 150-250, za bardziej zaawansowane zapłacimy nawet 700-850 zł. Cena specjalnych rur umieszczanych w otworach kosztuje średnio 50-60 zł/mb. Z kolei cenyfiltrów uzdatniających wodę zaczynają się od 700-900 zł, natomiast kończą nawet na 3000-4000 zł.

Ile kosztuje czyszczenie studni głębinowej?

Za czyszczenie studni głębinowej o głębokości do 5 m zapłacimy ok. 800-900. W przypadku studni, w których głębokość sięga do 7 m cena wynosi 1000-1100 zł. Natomiast jeśli głębokość naszej studni wynosi ponad 15 m, wówczas cena czyszczenia wyniesie nawet 1500-1600 zł. Za dezynfekcję studni zapłacimy dodatkowo 600-750 zł.

FAQ

Jak oczyścić studnię?

Najprostszym sposobem na samodzielne oczyszczenie studni jest intensywne wybieranie z niej wody. W tym celu musimy użyć specjalnej wody do pompowania wody brudnej. W momencie, kiedy woda wypływająca na powierzchnię uzyska czystość i klarowność, możemy wyłączyć pompę.

Jak działa studnia głębinowa?

W wywiercony pionowy otwór umieszcza się dwie rury: rurę osłonową oraz rurę filtracyjną. Sięgają one aż do poziomu wodonośnego, a przy pomocy ciśnienia wytwarzanego przez pompę, transportują one pokłady wody na powierzchnię. Woda czerpana ze studni głębinowych jest dodatkowo filtrowana przez żwir i piasek, który ją bezpośrednio otacza.

Jak podłączyć studnię do domu?

W tym celu najlepiej zgłosić się do firmy specjalizującej się w wykonywaniu studni oraz przyłączy. Fachowcy dobiorą odpowiednie urządzenia i skalibrują je pod możliwości studni oraz nasze zapotrzebowanie na wodę. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu zbiorniki buforowe oraz rurki PE do wody pitnej.

Cenniki

Teraz popularne