Oczyszczalnia czy szambo? – sprawdzamy wady i zalety

InstalacjeOczyszczalnia czy szambo? - sprawdzamy wady i zalety

W sytuacji, gdy gospodarstwo domowe nie ma dostępu do ogólnej sieci kanalizacyjnej, rozwiązaniem, aby w skuteczny sposób odprowadzać ścieki mogą być przydomowa oczyszczalnia lub szambo. Każde z tych rozwiązań oczyszczalnie i szambo ma swoje zalety i wady.

Porównujemy sposoby na odprowadzanie nieczystości z domu, gdy nie ma dostępu do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej – oczyszczalnia i szambo. Jakie są korzyści – zalety i wady – uciążliwości związane w korzystania z tych opcji? Jakie są koszty montażu oczyszczalni i szamba? Co jest częściej wybierane przez inwestorów?

Oczyszczalnia czy szambo – zalety i wady

ile kosztuje szambo

Oczyszczalnia zalety:

 • rozwiązanie ekologiczne,
 • możliwość swobodnego odprowadzanie oczyszczonych już ścieków do gruntu,
 • nie trzeba tak często opróżniać jak szamba,
 • wyższy komfort użytkowania w porównaniu do szamba,
 • rozwiązanie bardziej nowoczesne niż szambo,
 • niższe koszty eksploatacji niż w przypadku szamba.

Oczyszczalnia wady:

 • wyższy koszt wykonania w porównaniu do szamba,
 • przydomowa oczyszczalnia wymaga zdecydowanie więcej miejsca niż szambo,
 • więcej formalności koniecznych do wykonania oczyszczalni.

Szambo zalety:

 • szambo betonowe o dużej masie łatwo osadzić w gruncie,
 • w przypadku szamba betonowego nie ma ryzyka wypchnięcia przez napór wód gruntowych,
 • solidna i wytrzymała konstrukcja,
 • szczelność,
 • nad zbiornikiem betonowym istnieje możliwość zbudowania podjazdu lub wygospodarowania miejsca parkingowego,
 • rozwiązanie tańsze niż przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Szambo wady:

 • szambo betonowe ma dużą masę – możliwe trudności przy transporcie i montażu,
 • puste szambo plastikowe o małej masie własnej może być wypychane przez wody gruntowe,
 • ograniczone możliwości zagospodarowania przestrzeni nad szambem plastikowym,
 • konieczność regularnego opróżniania szamba,
 • należy uzyskać pozwolenie.

Ile kosztuje szambo?

Szambo betonowe o pojemności 8000 l – 12000 l to cena 1600–3500 zł. Szambo plastikowe o pojemności 1000 l kosztuje 5000–6000 zł. Za montaż szamba betonowego zapłacimy od 2000 zł, natomiast za montaż szamba plastikowego od 1500 zł. Całkowita cena za zakup, montaż i transport szamba to 3600–7500 zł.

Ile kosztuje oczyszczalnia?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to koszt 7000–22000 zł. Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym kosztuje 6000–18500 zł. Oczyszczalnia hydrobotaniczna kosztuje 13000–17000 zł. Oczyszczalnia ze złożem biologicznym to koszt 7000–22000 zł. Oczyszczalni z osadem czynnym to cena 12000–19000 zł.

Oczyszczalnia czy szambo – budowa, właściwości, zastosowanie

Szambo – bezodpływowy zbiornik na ścieki – to rozwiązanie, które stosowane w sytuacji, gdy nie mamy dostępu do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Montaż betonowego lub plastikowego szamba polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpowiednio dużego wykopu. W przypadku szamba plastikowego dno wykopu zasypuje się piaskiem. Następny etap to umieszczenie zbiornika w wykopie. Umieszczone tam szambo należy połączyć z domową instalacją odprowadzającą ścieki. Gdy umieszczony w wykopie zbiornik jest już połączony z domową kanalizacją, zasypuje się go ziemią. Przestrzeń nad szambem plastikowym powinna pozostać wolna od większych ciężarów, natomiast przestrzeń nad szambem betonowym można zagospodarować na podjazd lub miejsce parkingowe. Szambo o pojemności 10000 l powinno w zupełności wystarczyć dla 4 osobowej rodziny.

Innym popularnym sposobem na odprowadzanie ścieków z domu bez dostępu do sieci kanalizacyjnej jest budowa oczyszczalni ścieków uzależniona jest od jej rodzaju. Kluczowym elementem tej instalacji jest osadnik gnilny – do tego zbiornika ścieki trafiają w pierwszej kolejności. W osadniku gliny dochodzi do oddzielenia części stałych – opadają one na dno i tam ulegają rozkładowi w skutek działania specjalnych mieszanek bakteryjnych, które usprawniają cały proces. Wstępnie oczyszczone ścieki wypływają z osadnika przez filtry, które także w pewnym stopniu zatrzymują zanieczyszczenia. W dalszym etapie wstępnie oczyszczone ścieki trafiają do perforowanych rur ułożonych w gruncie. Tam są one stopniowo rozsączane do gruntu. Przydomowa oczyszczalnia ścieków tego typu w stanie zaspokoić zapotrzebowanie gospodarstwa zamieszkanego przez 4 osoby. Oprócz oczyszczalni z drenażem rozsączającym dostępne są także oczyszczalnie: hydrobotaniczna (uszczelniony folią zbiornik obsadzany roślinami, których korzenie pochłaniają azot i fosfor), ze złożem biologicznym (złoże wypełniają kształtki z tworzywa sztucznego, na których rozwijają się mikroorganizmy odżywiające się związkami zawartymi w ściekach) oraz z osadem czynnym (metoda polegająca na napowietrzaniu jednej z komór zbiornika, gdzie powstaje aktywny biologicznie osad, który następnie rozkładany jest przez mikroorganizmy).

Oczyszczalnia czy szambo – jakie są koszty?

Jednokomorowe szambo betonowe, którego pojemność wynosi w przedziale 8000 – 10000 l to koszt około 1600 – 2300 zł. Betonowe szambo jednokomorowe o pojemności 10000 – 12000 l to koszt około 2500 – 2900 zł. Dwukomorowe szambo, którego o pojemność wynosi 12000 l to wydatek w przedziale 3000 – 3500 zł. Szambo plastikowe o pojemności około 10000 l kosztuje od około 5000 zł do około 6000 zł. Przygotowanie wykopu, transport i montaż zbiornika to koszt około 1500 zł w przypadku szamba plastikowego lub około 2000 zł w przypadku szamba betonowego. Całkowity wydatek za kupno, transport i montaż szamba dla gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 4 osoby to 3600 – 7500 zł.

Całkowity koszt wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków dla 4 osobowej rodziny wynosi w granicach od około 7000 zł do około 22000 zł. Budowa oczyszczalni z drenażem rozsączającym wynosi około 6000 – 18500 zł. Za budowę oczyszczalni hydrobotanicznej zapłacimy około 13000 – 17000 zł. Za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym zapłacimy około 7000 – 22000 zł. Natomiast budowa oczyszczalni z osadem czynnym kosztuje w granicach 12000 – 19000 zł.

Co jest częściej wybierane – oczyszczalnia czy szambo?

Inwestorzy zdecydowanie  częściej wybierają typowe szambo niż przydomową oczyszczalnię ścieków. Na decyzję tą wpływają m.in. takie czynniki jak niższe koszty wykonania szamba niż oczyszczalni, dużo mniej formalności i pozwoleń na typowe szambo w porównaniu do oczyszczalni. Ponadto szambo to rozwiązanie sprawdzone, stosowane od wielu lat. Na częstszy wybór tradycyjnego szamba niż oczyszczalni ma także wpływ to, szambo zajmuje mniej miejsca, a w przypadku szamba betonowego można zagospodarować przestrzeń nad nim.

Cenniki

Teraz popularne