Płyta fundamentowa czy ława fundamentowa?

Budowa stan surowyPłyta fundamentowa czy ława fundamentowa?

Budowę każdego domu rozpoczyna się od fundamentów. Już na tym etapie pojawia się konieczność wyboru – lepiej sprawdzi się płyta fundamentowa czy ława fundamentowa? Oba rozwiązania mają swoje mocne i słabe strony. Zapoznajmy się z nimi.

Decydując się na wybór fundamentów pod budowę domu, należy przeanalizować wszystkie za i przeciw takich rozwiązań jak płyta fundamentowa i ława fundamentowa. Od wyboru odpowiednich fundamentów zależy stabilność konstrukcji domu i wiele innych czynników, które bezpośrednio wpływają na komfort późniejszego jego użytkowania. Jakie są zalety i wady płyty fundamentowej i ławy fundamentowej? Jak przebiegają prace przy ich wykonywaniu? Ile kosztują te rozwiązania, i co jest częściej wybierane – płyta fundamentowa czy ława fundamentowa?

Płyta fundamentowa czy ława fundamentowa – zalety i wady

Ile kosztuje fundament

Płyta fundamentowa zalety

 • bezpieczne rozwiązanie, także przy wysokim poziomie wód gruntowych,
 • łatwiej o skuteczne i szczelne odizolowanie ogrzewanego budynku od zimnego podłoża,
 • płyta fundamentowa jest jednocześnie betonową podłogą parteru domu,
 • jest duża bardziej odporna na nierównomierne osiadanie w porównaniu do ławy fundamentowej,
 • pod płytę fundamentową robi się dużo płytszy wykop w porównaniu do ławy fundamentowej,
 • prace budowlane trwają krócej niż w przypadku ławy fundamentowej.
 • ma zastosowanie m.in. w przypadku domów prefabrykowanych,
 • duża stabilność,
 • sprawdza się na gruntach o małej nośności, niejednorodnych, podatnych na osiadanie,
 • sprawdza czy też na terenach szkód górniczych,
 • obciążenie budynku rozkłada się na dużo większą powierzchnię niż w przypadku ławy fundamentowej.
 • niższy koszt w w porównaniu do ławy fundamentowej.

Płyta fundamentowa wady:

 • konieczność zamówienia w wytwórni i zastosowania betonu wyższej klasy,
 • grunt pod płytę trzeba jednak przygotować poprzez zagęszczenie żwirem i piaskiem,
 • konieczne jest wcześniejsze zaplanowanie przyłączy,
 • w przypadku wymagających gruntów koszt budowy może być wyższy od ławy fundamentowej,
 • brak możliwości wykonania piwnicy.

Ława fundamentowa zalety:

 • rozwiązanie znane i sprawdzone – wykonawcy rzadko popełniają błędy podczas realizacji takiego rodzaju fundamentów,
 • wystarczy zastosowanie betonu niższej klasy,
 • duża trwałość,
 • rozwiązanie stosowane w przypadku większości gotowych projektów domów,
 • możliwość wykonania piwnicy,
 • można je stosować w każdych praktycznie warunkach gruntowo–wodnych,
 • są łatwiejsze do wykonania.

Ława fundamentowa wady:

 • dłuższy czas budowy – może trwać nawet do czterech tygodni,
 • konieczne są przerwy technologiczne związane z wiązaniem betonu, wysychaniem zaprawy czy układaniem hydroizolacji,
 • w przypadku gruntów podmokłych, grząskich stosowanie tego rozwiązania stanowi duże wyzwanie,
 • wymagają bardzo starannej hydroizolacji, którą należy dobrać do rodzaju gruntu, a także poziomu wody gruntowej.
 • głębsze wykopy, z czym związana jest konieczność przemieszczania dużych mas ziemi,
 • w wielu przypadkach konieczność wykonania drenażu opaskowego domu.

Koszt płyty fundamentowej:
250 zł za m2 – 280 zł za m2

Koszt ławy fundamentowej:
220 zł za m2 – 330 zł za m2

Ile kosztuje płyta fundamentowa ?

Płyty fundamentowa w zależności od wymagań gruntowych i grubości samej płyty to wydatek w granicach 250–280 zł/m2. Za wykonanie płyty fundamentowej i powierzchni 100 m2 zapłacimy w przedziale  25000–28000 zł. W tą szacunkową cenę wliczone zostały robocizna oraz materiały budowlane.

Ile kosztuje ława fundamentowa ?

Konstrukcja ławy fundamentowej to wydatek w granicach 220–330 zł/m2. Za taki fundament o powierzchni 100 m2 zapłacimy w zależności od warunków gruntowych około 22000–33000 zł. W koszty te wliczone zostały zarówno wydatki poniesione na materiały, jak i na robociznę.

Płyta fundamentowa czy ława fundamentowa – przebieg prac

Płyta fundamentowa to typ fundamentu, który ma postać płyty betonowej wylewanej na placu budowy. Płyta betonowa może być zbrojona typowymi stalowymi prętami albo zbrojeniem rozproszonym. Wykonując płytę fundamentową stosuje się podstawowe elementy szalunkowe, dzięki nim mamy możliwość uzyskania różnych kształtów płyty – zgodnie z projektem domu. Wykop pod taki fundament jest stosunkowo płytki, a sama płyta ma zwykle grubość 25 cm, a w wyjątkowych sytuacjach 40 cm – w takich przypadkach stosuje się specjalną nakładkę, która zwiększa wysokość elementu krawężnikowego, czyli grubość płyty żelbetowej. Pierwszy etap prac przy budowie płyty fundamentowej to usuniecie humusu. W następnej kolejności układa się warstwą podkładowo-drenażową, która może być z pospółki, piasku lub żwiru. Kolejny etap to wykonanie płyty fundamentowej. Gdy płyta jest już gotowa układa się izolację przeciwwilgociową i termiczną. Izolację termiczną można również ułożyć od spodu fundamentu, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych.

Ława fundamentowa najczęściej ma kształt prostokąta. Grubość ław fundamentowych wynosi 60 – 80 cm, a wysokość może wynosić od 30 – 140 cm, dokładne rozmiary ustalona się w oparciu o charakterystykę gruntu, a także masę budynku oraz. Ławy fundamentowe wykonuje się z betonu lub bloczków fundamentowych. W pierwszym przypadku masę wylewa się  bezpośrednio do zaizolowanego wykopu lub do deskowania, a w środku znajduje się zbrojenie z czterech prętów. Bloczki fundamentowe można układać na sucho lub murować. Pierwszy etap przy pracach nad ławą fundamentową to usuniecie humusu. W dalszej kolejności wykonuje się wykopy. Następny etap to szalowanie i wylewanie ławy fundamentowej. Kolejny etap to montaż izolacji przeciwwilgociowej, następnie buduje się ściany fundamentowe. Na koniec zasypuje się wykopy. Prace przy ławie fundamentowej są czasochłonne.

Płyta fundamentowa czy ława fundamentowa – jakie są koszty?

Koszt wykonania płyty fundamentowej również zależy od kilku czynników, m.in. wielkości fundamentu, czy ciężaru domu. Płyta fundamentowa o grubości 20 cm wiąże się z wydatkiem około 250 zł/m2. Za wykonanie takiego fundamentu o powierzchni 100 m2 zapłacimy około 25000 zł. W przypadku budowy płyty fundamentowej o grubości 30 cm zapłacimy około 280 zł/m2. Taki fundament o powierzchni 100 m2 będzie kosztował około 28000 zł. Cena zawiera zarówno wydatki poniesione na materiały, jak i na pracę fachowców. Ostateczny koszt wykonania ławy fundamentowej zależy od takich czynników jak m.in. jakość gruntu na którym ma znajdować się budynek, a także wielkość i docelowy ciężar domu. Ława fundamentowa  na zwartym i suchym podłożu to wydatek około 220 zł/m2. Natomiast wykonanie ławy fundamentowej w trudnych warunkach glebowych będzie kosztować nawet 330 zł/m2. Za przygotowanie fundamentów o powierzchni 100 m2 tą metodą zapłacimy w granicach 22000 – 33000 zł. Wyliczenia te zawierają zarówno zakup materiałów, jak i koszt pracy fachowców.

Cenniki

Teraz popularne