Budowa hali magazynowej cena w 2023

InneBudowa hali magazynowej cena w 2023

Za 1m2 konstrukcji stalowej hali magazynowej zapłacimy 550-750 zł. W koszt usługi wliczona jest budowa ścian oraz sufit. Za położenie fundamentów i podłogi zapłacimy 250-350 zł/m2. Koszt przyłączenia instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych przyłączy nie powinien przekroczyć 45% kwoty wydanej na budowę konstrukcji.

Jaką hale wybrać?

Jeżeli zależy nam na konstrukcji trwałej, dokonujemy wyboru pomiędzy konstrukcją murowaną a stalową.


Obydwie hale wymagają sporych nakładów finansowych na starcie, choć w ostatecznym rozrachunku konstrukcja stalowa okazuje się dużo tańsza.

Wynika to z faktu, że do wznoszenia obiektów stalowych wymagana jest mniejsza liczba pracowników, a i czas realizacji zlecenia jest znacznie krótszy. 

Obydwie budowle (murowana oraz stalowa) wymagają pozwoleń na budowę oraz stworzenia projektu budowy – czyli formalności wymagane do rozpoczęcia prac budowlanych są zbliżone. 

Jeżeli chodzi o same warunki składowania towarów, to są one w obydwu przypadkach bardzo dobre.

Zarówno hala murowana, jak i stalowa są konstrukcjami trwałymi oraz odpornymi na działanie nawet najbardziej niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak mróz czy grad.

Oznacza to, że mogą być przez przeszkód wykorzystywane całorocznie. Jaka jest zatem podstawowa różnica pomiędzy halą stalową a murowaną?

Pierwsza różnica wynika z czasu budowy. Konstrukcję stalową buduje się znacznie łatwiej i szybciej.

Nowoczesne rozwiązania materiałowe pozwalają na stworzenie dużych pomieszczeń magazynowych bez konieczności stawiania licznych podpór.


Kolejna korzyść, przemawiająca za wyborem hali stalowej, to dużo łatwiejsza – w porównaniu do budowli murowanej – możliwość przeprowadzenia ewentualnej, późniejszej rozbudowy czy przebudowy obiektu.

No i jeszcze jedna, bardzo ważna kwestia – to możliwość odzyskania części zainwestowanych środków w przypadku ewentualnej rozbiórki budynku w przyszłości.

Część materiałów wykorzystanych do budowy hali stalowej da się po prostu sprzedać czy wykorzystać.

Podsumowując, wiele atutów przemawia za ostatecznym wyborem hali magazynowej ze stali.

To rozwiązanie bezpieczne, estetyczne, szybkie w realizacji oraz umożliwiające odzyskanie części poniesionych nakładów w przypadku niepowodzenia lub zmiany planów inwestycyjnych.

Od czego zależy koszt budowy hali stalowej?

Na koszt budowy hali składa się wiele czynników – zarówno na etapie projektowania, budowy, jak i wykończenia konstrukcji.

Oczywistym i niekwestionowanym wyznacznikiem ceny jest oczywiście powierzchnia hali – im większa powierzchnia, tym droższa hala.

Mało tego – w tego typu obiektach, im większa powierzchnia, tym cena w przeliczeniu na metr będzie wyższa.

Wynika to z tego, że wielkie magazyny wysokiego składowania wymagają zachowania większych zasad bezpieczeństwa, wykorzystania posadzki o większej nośności, zastosowania innych zasad wentylacji czy izolacji.

Jednym z pozostałych, lecz równie ważnych elementów decydujących o cenie obiektu, jest jego przeznaczenie.

Tańsza w budowie będzie prosta hala gimnastyczna niż hala magazynowa lub produkcyjna, wymagająca stworzenia licznych bram oraz doków przeładunkowych z rampami czy odbojnikami, umiejscowienia suwnic czy antresoli.

Hala, przy której tworzone będą pomieszczenia biurowe, szatnia czy stołówka, również wymagać będzie większego nakładów finansowych.

Takie elementy wykończenia, jak okna oraz ich wielkość, rodzaj dachu oraz jego wypełnienie, ocieplenie ścian lub jego brak, rodzaj posadzki czy montaż rynien – bardzo znacząco wpływają na ostateczną cenę inwestycji.


Przed rozpoczęciem budowy warto zapoznać się z warunkami geologicznymi, ponieważ odgrywają one znaczną rolę przy wyborze (i związanym z tym koszcie) rodzaju fundamentów.


Ważnym jest, by przed wyborem ostatecznego wykonawcy zapoznać się ze szczegółowym cennikiem dotyczącym każdego etapu realizacji usługi, wraz z kosztem transportu materiałów budowlanych, aby uniknąć ewentualnych rozczarowań i niedomówień.

Podsumowując, koszt budowy hali magazynowej zależy od:
– przeznaczenia obiektu,
– powierzchni hali,
– rodzaju konstrukcji stalowej,- rodzaju dachu,
– długości naświetla i powierzchni okien,
– systemu izolacji cieplnej,
– zabezpieczeń pożarowych,- typu posadzki (np. kostka, posadzka przemysłowa),
– ilości bram i doków przeładunkowych,
– budowy pomieszczeń socjalnych i biurowych,
– parametrów gruntu i kształtu działki budowlanej.

Ile kosztuje budowa hali stalowej?cena w 2023

Ostateczną cenę hali magazynowej kształtują takie elementy składowe, jak: koszt fundamentów, koszt samej budowy oraz koszt podłączenia instalacji wewnętrznych i zewnętrznych przyłączy.


Oszacowanie kosztu budowy w przeliczeniu na 1m2 hali jest bardzo trudne i uzależnione od wielu czynników, a przede wszystkim od ostatecznego przeznaczenia obiektu, jego wielkości, rodzaju gruntu, ograniczeń budowlanych i związanych z tym proponowanych rozwiązań.

Dlatego też tak naprawdę rozstrzał cenowy waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych za 1m2.

Zakładając jednak, że mówimy o samej stalowej konstrukcji obejmującej ściany z ociepleniem, świetlikami i dachem, bez fundamentów, posadzki oraz instalacji i przyłączy, to za 1m2 zapłacimy 550-750 zł.

Za fundamenty z posadzką musimy liczyć 250-350 zł zakładając normalny poziom skomplikowania prac.

Ogólna zasada głosi, że koszt fundamentów powinien wynosić nie więcej niż 45% kosztu budowy hali (rozumianej jako stalowa konstrukcja).

Podłączenie instalacji (elektrycznej, wodnej, wentylacyjnej) to kolejne 45% kosztów budowy stalowej konstrukcji.


Bazując na tych danych możemy oszacować, że koszt budowy hali stalowej o powierzchni 100m2 (ściany, sufit, fundamenty, posadzka, okna) powinien zamknąć się w kwocie 80000-110000 zł.

Do tej kwoty dochodzi oczywiście koszt podłączenia instalacji, przyłączy zewnętrznych oraz wyposażenia i dostosowania hali do własnych potrzeb (doki przeładunkowe, suwnice, pomieszczenia biurowe, zagospodarowanie terenu wokół hali).

Ile kosztuje budowa 1m2 hali magazynowej?

Koszt budowy 1m2 hali magazynowej, rozumianej jako stalowa konstrukcja obejmująca ściany z ociepleniem i oknami oraz dach, wynosi 550-750 zł/m2. Koszt położenia fundamentów wraz posadzką wynosi 250-350 zł/m2, nie więcej jednak niż 45% kwoty wydanej na budowę stalowej konstrukcji.

Ile kosztuje budowa hali produkcyjnej 100m2?

Koszt budowy hali produkcyjnej (ściany z ociepleniem, okna, dach) o rozmiarze 100m2 wyniesie 55000-75000 zł. Do tego dochodzi koszt fundamentów oraz posadzki w wysokości 25000-35000 zł oraz koszt instalacji elektrycznej, wodnej, wentylacyjnej szacowanej jako nie więcej niż 45% ceny stalowej konstrukcji. 

Cenniki

Teraz popularne