Ile kosztuja roboty ziemne? – cena w 2023

CennikiBudowlaneIle kosztuja roboty ziemne? - cena w 2023

Roboty ziemne są pierwszymi, jakie podejmujemy w celu realizacji inwestycji. Obejmują wszelkie czynności, jakie podejmujemy, by można było położyć stabilne fundamenty. Ile zapłacimy za prace ziemne i co wchodzi w ich zakres?

Za ręczne wykonanie wykopu o głębokości ok 1 m zapłacimy 100-150 zł/mb. Prace mechaniczne, czyli przy użyciu koparki, to koszt 180-230 zł/godz., W cenę wliczona została stawka operatora. Do kwoty tej należy doliczyć dojazd. Za załadunek i wywiezienie urobku zapłacimy od 10-20 zł/m3

Od czego zależy cena robót ziemnych?

Istnieje dość duża rozpiętość cenowa, jeśli chodzi o wycenę prac ziemnych. Nic dziwnego – jest wiele czynników wpływających na ostateczną cenę usługi. Do najważniejszych czynników determinujących cenę należy, wielkość inwestycji, rodzaj wykopu i rodzaj podłoża. Najlepiej, jeśli poziom wód gruntowych nie sięga wyżej niż 1m poniżej spodu fundamentów, a gleba jest niespoista i bez przewarstwień. W przeciwnym wypadku koszty inwestycji będą rosły. Im większa skala inwestycji, tym lepsze ceny można wynegocjować z wykonawcą. Nie bez znaczenia pozostaje lokalizacja. Usługi ziemne kosztują więcej w dużych miastach oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie niż na terenach wiejskich.

Podsumowując, na ostateczną cenę usług ziemnych wpływ ma:

– warunki terenowe (poziom wód gruntowych, spoistość gleby),
– skala inwestycji,
– rodzaj wykopu
– lokalizacja. 

Ile kosztują roboty ziemne?

Podstawowe prace ziemne to przede wszystkim wykonanie wykopu pod fundamenty. Pracę tę można wykonać ręcznie lub przy użyciu koparki. Prace ręczne trwają dłużej, jednak gwarantują większą precyzję wykonania. Jeśli plan budowy dotyczy dużej inwestycji, niezbędne jest mechaniczne wykonanie wykopu. Ręczne wykonanie 1m3 wykopu kosztuje od 100-150 zł/mb, w zależności od spoistości gruntu. Za 1 mb wykopu mechanicznego, koparka + operator, zapłacimy od 180-230 zł/godz.

Co obejmują dodatkowe prace ziemne? (ręczne lub koparką)

Dodatkowe prace ziemne obejmują prace związane z przygotowaniem terenu pod wykopy fundamentów (usunięcie humusu, zagęszczanie gruntu, wymianę gruntu), przygotowanie dróg dojazdowych, a także wykopy pod przyłącza wodno – kanalizacyjne.

Wykonanie wykopu pod fundamenty poprzedza usunięcie wierzchniej (do głębokości 15-30 cm), żyznej warstwy gleby, czyli tzw. humusu. Zazwyczaj prace te wykonuje się ręcznie lub przy użyciu spycharki. Ziemię tę najlepiej pozostawić w obrębie działki i wykorzystać do wyrównania terenu lub sadzenia wokół domu roślin. Koszt wynajęcia spycharki z operatorem wynosi 190-250 zł/ godz.

Niekiedy przed postawieniem fundamentów zachodzi konieczność zagęszczenia podłoża celem poprawy jego nośności. Do tego celu wykorzystuje się walce, ciągniki gąsienicowe, zagęszczarki. Jedną z nowoczesnych metod zagęszczania gruntu jest elektroosmoza, powszechnie stosowana przy gruntach o wysokim stopniu zawilgocenia. Czasami bardziej opłacalnym rozwiązaniem może okazać się wymiana gruntu na bardziej nośny. 

Ile kosztuje zabezpieczenie wykopu ścianką?

Zazwyczaj zachodzi konieczność zabezpieczenia wykopu ścianką celem uniemożliwienia osunięcia się ziemi. Przepisy BHP wymagają takiego zabezpieczenia dla wykopów o głębokości poniżej 1m. Do najbardziej popularnych zabezpieczeń należy ścianka berlińska lub ścianka Larsena.

Ścianka berlińska jest tańsza niż ścianka Larsena, jest jednak przy tym mniej wytrzymała na obciążenia oraz działanie wody. Ściankę berlińską można wykorzystać jedynie na terenach, gdzie poziom wód gruntowych sięga poniżej dna wykopu, ponieważ ścianka ta cechuje się słabą szczelnością. Nie zaleca się jej stawiania również na gruntach, które się łatwo osuwają.

Koszt miesięcznego wynajmu ścianki Larsena, wraz z montażem oraz demontażem, wynosi 280-320 zł/m2. Zamontowanie ścianki Larsena na stałe kosztuje 620-680 zł/m2. Ściankę berlińską postawimy w cenie 200-250 zł/m2.

Jaka jest cena wywozu ziemi z budowy?

Cena za podstawienie kontenera o pojemności 8m3 oraz wywóz ziemi (tzw. urobku) z budowy wynosi 800-1300 zł. Kontener podstawiany jest zazwyczaj na 5-6 dni. Można za dodatkową opłatą zamówić usługę załadunku ziemi do kontenera.

Czy lepiej wykonać prace ręcznie czy mechanicznie?

Obydwa warianty mają swoje plusy i minusy. Zdecydowanym atutem prac wykonywanych przy użyciu koparki jest ich tempo. Wykorzystanie urządzeń mechanicznych pozwala na wykonanie wykopu pod dom jednorodzinny w jeden lub dwa dni. Ponadto, wydobyty urobek można od razu wywieźć z placu budowy. 

Niekwestionowanym argumentem przemawiającym za wyborem pracy ręcznej jest większa precyzja wykonania, co ma istotne znaczenie szczególnie w przypadku bliskiego sąsiedztwa innych budynków czy drzew. Należy jednak wziąć pod uwagę wydłużony czas wykonania oraz konieczność zatrudnienia kilku osób.

Jak w każdym przypadku, najlepszym doradcą powinien być zdrowy rozsądek. Duże inwestycje czy domy z podpiwniczeniem sugerują wykorzystanie sprzętu mechanicznego. Mniejsze wykopy, w przypadku których koszt dojazdu plus koszt wynajęcia koparki z operatorem jest na tyle wysoki, że poddaje w wątpliwość jego opłacalność, można zlecić pracownikom budowlanym, którzy wykonają te prace w tradycyjny sposób. 

Cenniki

Teraz popularne